Thông báo kết quả thi vòng 2 – Tuyển dụng viên chức NH 2022-2023 (đợt 1)

0
1078

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-SGDĐT ngày 08/9/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2022 – 2023 của Trường THPT Trấn Biên;

Trường THPT Trấn Biên đã thực hiện thông báo trên các phương tiện thông tin kể từ ngày 08/9/2022 đến ngày 10/10/2022.

Sau thời gian nhận hồ sơ theo quy định, trường THPT Trấn Biên đã nhận được 08 hồ sơ, gồm: 01 hồ sơ môn Ngữ văn, 07 hồ sơ môn tiếng Anh.

Hội đồng tuyển dụng nhà trường đã họp kiểm tra Phiếu dự tuyển vào ngày 11/10/2022. Kết quả: có 08 thí sinh có phiểu dự tuyển cơ bản đáp ứng điều kiện, tiếp tục tham gia vòng 02.

Các thí sinh đã được triển khai quy chế, nội dung và bốc thăm bài dạy thực hành vòng 02 vào ngày 14/10/2022.

Hội đồng tuyển dụng đã tổ chức thi vòng 02 vào các ngày 18 và 19/10/2022 với kết quả như sau:

Sau thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày đăng kết quả vòng 2, trường THPT Trấn Biên sẽ trình Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định công nhận.