Thông báo kỳ sát hạch tuyển dụng giáo viên NH 2020 – 2021

0
1729

– Căn cứ sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Đồng Nai về việc tổ chức kỳ sát hạch tuyển dụng giáo viên năm học 2020 – 2021;

– Căn cứ tình hình thực tế của trường THPT Trấn Biên;

Trường THPT Trấn Biên thông báo về kỳ sát hạch tuyển dụng giáo viên NH 2020 – 2021 như sau:

+ Học sinh tham gia các tiết dạy theo thời khóa biểu đính kèm tại đây

+ Lưu ý:

  • Học sinh có mặt trước giờ học 10 phút để chuẩn bị.
  • Trang phục: Đồng phục chính khóa (Các lớp có tiết thể dục, QP mặc đồng phục thể dục)
  • Học sinh tích cực tham gia hoạt động học tập.
  • Các lớp không có tiết được nghỉ (Lịch học bù sẽ được thông báo sau)
  • Giáo viên được nghỉ dạy và hoàn tất lớp tập huấn online module 1 theo thông báo đã triển khai.