Thông báo lịch nhận sách giáo khoa và đồng phục học sinh khối 10 và 11 năm học 2023-2024

0
10764
  • Khối 10
Ngày 21/8/2023 Ngày 22/8/2023
Giờ Lớp Giờ Lớp
07h30 10A01 07h30 10B
08h00 10A02 08h00 10C
08h30 10A03 08h30 Các HS nhận trễ
09h00 10A04
09h30 10A05
10h00 10A06
10h30 10A07
13h30 10A08
14h00 10A09
14h30 10A10
15h00 10A11
15h30 10A12
16h00 10A13

 

Bộ sách giáo khoa 10:

– Lớp 10A01 đến 10A05: 335.000đ/bộ

– Lớp 10A06 đến 10A10: 330.000đ/bộ

– Lớp 10A11 đến 10A13: 335.000đ/bộ

– Lớp 10B: 325.000đ/bộ

– Lớp 10C: 340.000đ/bộ

Lưu ý: HS xếp hàng nhận đồng phục xong rồi qua xếp hàng nhận SGK

  • Khối 11
Ngày 22/8/2023 Ngày 23/8/2023
Giờ Lớp Giờ Lớp
09h30 11A01 07h30 11A04
10h00 11A02 08h00 11A05
10h30 11A03 08h30 11A06
09h00 11A07
09h30 11A08
10h00 11A09
10h30 11A10
13h30 11A11
14h00 11A12
14h30 11B01
15h00 11B02
15h30 11C
16h00 Các HS nhận trễ

 

Bộ sách giáo khoa 11:

– Lớp 11A01 đến 11A12: 335.000đ/bộ

– Lớp 11B01, 11B02: 320.000đ/bộ

– Lớp 11C: 335.000đ/bộ

Tên bộ sách khối 11:

+ Môn Toán 10                                   – Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống.

+ Môn Ngữ văn 10                             – Bộ sách: Cánh diều

+ Môn Tiếng Anh 10                          – Bộ sách: Global success.

+ Môn GDQP-AN      10                    – Bộ sách: Cánh diều.

+ Môn GD Thể chất 10                       – Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống.

+ Môn Vật lý 10                                 – Bộ sách: Chân trời sáng tạo.

+ Môn Hóa học 10                              – Bộ sách: Chân trời sáng tạo.

+ Môn Sinh học 10                             – Bộ sách: Chân trời sáng tạo.

+ Môn Lịch sử 10                               – Bộ sách: Cánh diều

+ Môn Địa lý 10                                  – Bộ sách: Cánh diều.

+ Môn GDKT-PL 10                          – Bộ sách: Chân trời sáng tạo.

+ Môn Tin học 10                               – Bộ sách: Cánh diều.

+ Môn Công nghệ 10                          – Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống.

+ Hoạt động TN, HN                          – Bộ sách: Cánh diều.

Đồng phục 11: 

– Áo nam: 140.000đ/cái

– Áo nữ: 140.000đ/cái

– Váy nữ: 120.000đ/cái

Lưu ý: HS xếp hàng nhận đồng phục xong rồi qua xếp hàng nhận SGK (Đồng phục TDTT nhận sau khi nhập học)