Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh IELTS đầu vào – Khối 10 – Năm học 2023-2024

0
14215
  • Học sinh xem kết quả thi ở danh sách phía dưới. Sau đó bấm vào đây để xem danh sách lớp học IELTS
  • Phụ huynh (học sinh) đóng học phí khóa học vào các buổi sáng từ nay đến hết ngày 31/8/2023 (trừ thứ 7 và chủ nhật) tại phòng kế toán nhà trường. Học phí là 1.800.000đ/khóa (3 tháng). Ngày khai giảng dự kiến vào thứ 4, ngày 06/9/2023
  • Các HS chưa tham gia thi vào hai ngày 26 & 27/7/2023 có nhu cầu thi bổ sung vui lòng liên hệ Hotline 0819 286 436 để đăng ký thi trước ngày 24/8/2023. Buổi thi bổ sung sẽ được tổ chức vào Buổi chiều ngày 25/08/2023, Thời gian từ 13h30-17h00 tại trường THPT Trấn Biên (sau khi thi thì cũng đóng học phí vào thời gian trên)

SBD Họ lót Tên Ngày sinh Nghe
/9
Nói
/ 9
Đọc
/9
Viết
/9
Tổng
/9
1 Châu Ngọc Cẩm Ái 17-01-2008 4.0 3.5 4.5 1.0 3.5
2 Bùi Minh An 31-03-2008 3.5 3.0 4.0 1.0 3.0
3 Hoàng Ngọc Hoài An 02-08-2008 4.0 3.5 4.0 1.0 3.0
5 Lương Hoàng An 14-03-2008 5.5 4.0 5.5 3.5 4.5
6 Nguyễn Lê Hạnh An 19-11-2008 4.5 2.0 4.5 0.5 3.0
7 Nguyễn Phước An 22-10-2008 3.0 2.0 3.5 0.5 2.5
8 Nguyễn Thành An 06-01-2008 4.0 3.5 4.5 3.0 4.0
9 Nguyễn Tô Khánh An 06-11-2008 3.0 3.0 4.0 1.0 3.0
10 Nguyễn Trần Quỳnh An 02-08-2008 3.0 3.0 4.5 0.0 2.5
13 Đặng Nguyễn Thiên Ân 12-03-2008 3.0 2.0 3.0 1.0 2.5
15 Hoàng Thiên Ân 10-03-2008 2.0 2.0 4.0 1.0 2.5
16 Nguyễn Hồ Gia Ân 22-04-2008 3.5 3.0 3.5 1.0 3.0
17 Nguyễn Phạm Hồng Ân 09-10-2008 4.0 3.5 5.0 1.0 3.5
21 Bùi Thị Minh Anh 18-11-2008 5.0 5.5 5.0 3.5 5.0
22 Châu Nguyễn Minh Anh 25-12-2008 2.5 4.5 3.0 1.0 3.0
25 Đào Quỳnh Anh 03-05-2008 6.0 5.0 4.5 2.0 4.5
26 Đinh Nguyễn Vân Anh 23-12-2008 2.5 2.0 4.0 1.0 2.5
27 Đinh Thị Phương Anh 21-12-2008 5.0 4.5 3.5 2.0 4.0
28 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh 12-02-2008 5.0 4.5 5.0 2.5 4.5
31 Lê Công Hoàng Anh 03-06-2008 4.5 4.0 3.5 2.5 3.5
32 Lê Thị Tuyết Anh 06-01-2008 3.5 2.0 3.0 0.0 2.0
33 Lê Thị Vân Anh 09-08-2008 4.0 5.0 3.0 2.5 3.5
35 Mai Đoàn Trâm Anh 05-06-2008 5.0 4.0 4.0 2.0 4.0
36 Ngô Ngọc Quỳnh Anh 03-08-2008 3.5 2.0 4.3 1.0 2.5
37 Nguyễn Bá Tiến Anh 23-01-2008 2.0 3.5 2.5 0.0 2.0
39 Nguyễn Duy Anh 17-01-2008 5.5 4.5 4.5 2.5 4.5
40 Nguyễn Hoàng Gia Anh 03-09-2008 3.5 4.0 4.0 1.0 3.0
41 Nguyễn Lan Anh 17-01-2008 3.5 2.5 4.0 0.0 2.5
42 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 10-10-2008 2.5 3.0 4.0 1.0 2.5
43 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 21-07-2008 3.0 3.0 4.0 1.0 3.0
44 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 09-03-2008 3.5 3.0 3.5 1.0 3.0
46 Nguyễn Thảo Anh 19-05-2008 4.0 3.0 4.0 1.0 3.0
48 Nguyễn Thị Huyền Anh 15-09-2008 5.5 3.5 6.0 3.0 4.5
49 Nguyễn Thị Minh Anh 13-01-2008 3.5 3.0 4.5 3.0 3.5
50 Nguyễn Tiến Anh 07-09-2008 3.5 3.0 4.0 3.0 3.5
52 Phạm Ngọc Duyên Anh 06-01-2008 2.5 3.0 3.5 0.0 2.5
54 Phan Nguyễn Minh Anh 13-09-2008 5.0 5.5 4.5 0.0 4.0
57 Trần Lê Anh 11-09-2008 3.5 3.0 2.5 1.5 2.5
58 Trần Ngọc Anh 02-04-2008 3.5 3.0 3.5 1.0 3.0
60 Trần Quang Anh 13-10-2008 4.5 4.0 4.0 0.0 3.0
61 Trần Quỳnh Anh 20-06-2008 3.0 6.0 4.0 0.0 3.5
62 Trịnh Lan Anh 14-08-2008 2.0 1.5 2.0 0.0 1.5
66 Phạm Thị Hồng Ánh 29-05-2008 2.5 6.0 5.0 0.0 3.5
67 Hoàng Tuấn Bách 02-12-2008 3.0 4.0 3.5 1.0 3.0
68 Nguyễn Đoàn Bách 08-02-2008 6.0 7.0 6.0 3.0 5.5
70 Hoàng Gia Bảo 08-07-2008 4.0 6.0 5.5 3.0 4.5
72 Nguyễn Quý Bảo 17-12-2008 2.0 3.5 4.5 1.0 3.0
74 Nguyễn Thế Bảo 31-08-2008 4.5 6.5 2.5 3.0 4.0
77 Trần Ngọc Bích 12-08-2008 4.0 7.0 4.0 0.0 4.0
78 Đỗ Ngọc Sơn Ca 29-08-2008 2.5 2.5 3.5 1.0 2.5
79 Bùi Nguyễn Minh Châu 28-03-2008 3.0 4.0 3.5 1.5 3.0
80 Lê Trần Hà Châu 12-02-2008 3.5 6.5 4.0 0.0 3.5
81 Vũ Hoàng Châu 05-04-2008 2.5 3.5 4.5 0.0 2.5
82 Đỗ Quỳnh Chi 17-06-2008 4.5 5.0 4.0 3.0 4.0
84 Lê Phạm Tùng Chi 28-11-2008 2.0 3.5 4.5 0.5 2.5
86 Hoàng Xuân Chiến 25-08-2008 2.5 3.0 3.5 0.0 2.5
88 Đinh Mạnh Cường 21-02-2008 3.5 5.0 5.5 2.0 4.0
92 Trịnh Minh Đăng 29-04-2008 4.0 5.5 4.0 2.0 4.0
93 Trương Thành Danh 03-02-2008 3.0 4.5 5.0 1.0 3.5
94 Châu Tiến Đạt 17-05-2008 4.0 5.5 4.5 3.0 4.5
95 Nguyễn Minh Đạt 02-03-2008 4.0 5.5 4.5 4.0 4.5
96 Nguyễn Quốc Đạt 01-01-2008 3.0 3.5 2.5 0.0 2.5
97 Nguyễn Tiến Đạt 17-05-2008 2.0 4.5 3.5 0.0 2.5
98 Phạm Nguyễn Hoàng Đạt 17-06-2008 4.0 8.0 4.0 0.0 4.0
99 Phạm Văn Đạt 20-04-2008 4.0 3.5 4.5 1.0 3.5
102 Vũ Thành Đạt 30-11-2008 3.5 2.5 0.0 2.5 2.0
103 Nguyễn Lê An Di 06-05-2008 4.5 4.5 4.5 2.5 4.0
105 Nguyễn Đỗ Khả Doanh 25-12-2008 4.0 2.0 4.0 1.5 3.0
107 Đoàn Tiến Dũng 25-05-2008 3.5 2.5 3.5 3.0 3.0
108 Phạm Hùng Dũng 27-01-2008 3.5 2.5 4.0 1.5 3.0
109 Phan Bùi Dũng 26-04-2008 3.5 1.0 4.0 1.0 2.5
110 Đỗ Nguyễn Đông Dương 22-01-2008 4.0 3.0 5.0 0.0 3.0
111 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 06-03-2008 2.5 1.0 2.0 0.0 1.5
113 Phạm Thùy Dương 21-08-2008 3.0 2.5 2.5 0.0 2.0
121 Lê Thị Mỹ Duyên 12-04-2008 3.0 2.0 3.0 2.0 2.5
122 Ngô Trần Mỹ Duyên 11-11-2008 4.0 3.0 5.5 3.5 4.0
125 Vũ Ngô Thùy Duyên 18-08-2008 3.5 3.0 4.0 0.0 2.5
126 Đinh Ngọc Quỳnh Giang 21-11-2008 3.0 2.5 3.0 0.0 2.0
127 Lê Hương Giang 07-05-2008 5.0 2.5 5.0 2.0 3.5
128 Nguyễn Mỹ Trường Giang 09-05-2008 2.5 2.5 4.5 0.0 2.5
129 Nguyễn Thị Hương Giang 25-04-2008 5.0 5.0 4.5 2.5 4.5
130 Trần Nguyễn Trà Giang 15-07-2008 3.0 3.0 4.0 0.0 2.5
131 Bùi Trần Ngọc 13-01-2008 3.0 3.0 4.0 0.0 2.5
132 Nguyễn Thu 24-11-2008 3.0 2.0 4.0 2.5 3.0
134 Phạm Bùi Thanh 28-11-2008 3.0 3.0 3.5 2.0 3.0
135 Trần Đặng Thu 14-12-2008 2.5 3.5 5.0 0.0 3.0
136 Trần Ngọc Diễm 26-08-2008 4.0 3.5 5.0 2.5 4.0
137 Trần Thị Thu 26-05-2008 2.5 2.0 4.0 0.0 2.0
138 Trịnh Nguyệt 15-09-2008 6.5 5.5 6.5 2.5 5.5
140 Đặng Ngọc Hân 05-07-2008 4.0 2.0 4.0 2.5 3.0
141 Đỗ Ngọc Gia Hân 09-05-2008 3.0 3.0 4.5 0.0 2.5
142 Dương Ngọc Hân 05-10-2008 3.0 4.0 4.5 3.0 3.5
143 Hàn Ngọc Hân 10-09-2008 4.0 4.5 4.0 1.0 3.5
144 Lê Gia Hân 11-01-2008 4.0 5.0 4.0 4.0 4.5
145 Lê Nguyễn Ngọc Hân 31-12-2008 3.5 3.5 4.0 2.5 3.5
147 Nguyễn Hà Bảo Hân 16-07-2008 2.0 2.0 3.0 2.0 2.5
149 Nguyễn Hoàng Gia Hân 18-05-2008 5.0 3.5 3.5 2.0 3.5
150 Nguyễn Lê Gia Hân 30-04-2008 4.5 5.0 4.0 3.5 4.5
151 Nguyễn Lê Ngọc Hân 14-02-2008 3.5 3.0 3.5 2.0 3.0
156 Dương Nhật Hằng 30-03-2008 4.5 3.0 3.5 0.0 3.0
157 Ngô Xuân Hằng 22-02-2008 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5
159 Trần Gia Hào 25-10-2008 5.0 3.0 3.5 2.5 3.5
160 Vũ Quang Hậu 30-06-2008 3.5 2.0 4.0 1.0 2.5
161 Hoàng Thu Hiền 20-07-2008 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
162 Bùi Hoàng Hiếu 29-12-2008 4.5 2.5 4.0 0.0 3.0
163 Lê Phạm Ngọc Hiếu 17-02-2008 6.0 4.5 6.0 3.5 5.0
169 Tạ Nguyễn Đức Hiếu 05-03-2008 4.5 2.0 5.5 2.5 3.5
172 Võ Chí Hiếu 04-11-2008 3.5 1.5 4.5 0.0 2.5
175 Lê Văn Tấn Thái Hòa 26-01-2008 4.0 4.5 4.5 5.0 4.5
176 Bùi Minh Hoàng 02-06-2008 3.0 2.0 4.5 3.5 3.5
177 Nguyễn Bá Hoàng 16-09-2008 5.0 3.5 4.0 3.0 4.0
179 Nguyễn Việt Hoàng 09-04-2008 4.0 2.5 4.5 0.5 3.0
180 Phạm Phúc Hoàng 27-08-2008 3.0 1.5 3.5 0.0 2.0
181 Đinh Sỹ Hội 08-03-2008 3.0 2.0 3.5 3.5 3.0
184 Nguyễn Trần Nam Hưng 30-03-2006 5.0 3.5 4.5 5.5 4.5
185 Trịnh Tuấn Hưng 28-09-2008 3.0 2.5 4.5 2.0 3.0
186 Lê Nguyễn Quỳnh Hương 17-10-2008 4.0 3.5 4.5 2.5 3.5
188 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 13-06-2008 3.5 5.0 4.0 2.5 4.0
191 Đinh Gia Huy 01-03-2008 5.0 4.0 5.0 2.5 4.0
194 Nguyễn Trần Gia Huy 03-12-2008 4.0 2.5 5.0 0.5 3.0
195 Phạm Gia Huy 21-04-2008 5.5 4.5 5.5 4.0 5.0
196 Tô Gia Huy 22-11-2008 4.5 3.5 5.0 4.5 4.5
197 Trần Hoàng Huy 18-01-2008 2.5 2.0 3.5 1.5 2.5
198 Trần Khánh Huy 23-09-2008 3.5 2.0 3.5 0.0 2.5
199 Trần Quang Huy 04-03-2008 4.0 3.0 4.5 0.5 3.0
200 Trần Võ Nhật Huy 11-06-2008 4.0 1.5 4.5 2.0 3.0
201 Trương Gia Huy 29-04-2008 2.0 2.0 4.0 1.5 2.5
202 Vũ Nhật Huy 01-10-2008 5.0 3.0 4.5 1.0 3.5
204 Nguyễn Khánh Huyền 15-03-2008 4.5 4.0 5.0 3.0 4.0
205 Nguyễn Khánh Huyền 01-03-2008 2.5 3.0 3.5 2.0 3.0
206 Nguyễn Thị Thu Huyền 06-04-2008 3.5 2.0 3.5 0.0 2.5
207 Phạm Khánh Huyền 29-11-2008 2.5 3.0 4.0 0.0 2.5
208 Trần Thị Khánh Huyền 08-10-2008 2.0 2.0 3.5 2.0 2.5
209 Triệu Sỹ Kha 17-03-2008 6.5 3.0 5.5 3.5 4.5
210 Nguyễn Đức Khải 22-11-2008 3.5 2.5 3.5 0.0 2.5
211 Lê Tự Nguyên Khang 03-04-2008 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0
214 Hoàng Đình Duy Khánh 03-03-2008 3.5 3.0 4.0 2.5 3.5
216 Tạ Quốc Khánh 04-11-2008 2.5 3.0 3.0 4.5 3.5
218 Bùi Nam Khoa 13-03-2008 5.5 3.5 5.5 4.5 5.0
220 Đỗ Đăng Khoa 09-03-2008 3.0 3 3.5 0.5 2.5
222 Phạm Đình Anh Khoa 27-12-2008 5.5 4.0 5.0 3.5 4.5
223 Phạm Nguyễn Anh Khoa 20-08-2008 3.5 3.0 2.5 2.5 3.0
224 Trần Đăng Khoa 05-09-2008 6.0 3.5 6.0 3.5 5.0
225 Trần Văn Anh Khoa 13-02-2008 3.5 3.0 5.0 2.5 3.5
226 Lê Vũ Anh Khôi 07-10-2008 4.5 3.0 4.0 0.0 3.0
227 Mai Văn Đăng Khôi 24-02-2008 4.0 3.5 4.0 3.0 3.5
228 Nguyễn Anh Khôi 26-12-2008 3.5 2.0 3.0 2.0 2.5
230 Nguyễn Duy Trung Kiên 31-10-2008 3.5 3.0 4.5 3.5 3.5
231 Lê Anh Kiệt 05-01-2008 2.5 2.0 3.5 2.0 2.5
233 Trần Quang Anh Kiệt 14-11-2008 5.0 4.0 4.5 3.5 4.5
236 Đinh Lê Bảo Lam 19-12-2008 3.0 2.5 3.0 2.5 3.0
241 Nguyễn Thị Thanh Lan 11-04-2008 5.0 3.5 4.0 2.5 4.0
242 Phạm Bảo Lan 18-09-2008 4.0 3.5 4.0 2.0 3.5
243 Bùi Hoàng Linh 31-05-2008 4.5 4.5 4.5 2.5 4.0
245 Dương Đình Khánh Linh 27-05-2008 3.5 3.5 4.5 2.0 3.5
246 Dương Khánh Linh 30-03-2008 3.5 3.5 3.5 0.0 2.5
247 Hồ Gia Linh 03-01-2008 4.5 3.0 4.5 1.5 3.5
248 Hoàng Khánh Linh 12-06-2008 2.0 2.0 3.5 0.0 2.0
250 Lê Mai Ngọc Linh 26-03-2008 3.0 5.0 4.0 3.5 4.0
251 Lê Thùy Linh 19-01-2008 3.5 3.0 4.0 2.5 3.5
252 Lê Thùy Linh 20-07-2008 4.0 3.0 4.5 0.0 3.0
253 Lê Thùy Khánh Linh 21-03-2008 4.0 3.0 4.5 3.5 4.0
254 Lưu Ngọc Linh 02-10-2008 2.5 5.0 4.5 3.0 4.0
256 Nguyễn Gia Linh 22-05-2008 4.0 3.0 4.0 3.5 3.5
258 Nguyễn Nguyễn Thảo Linh 30-05-2008 2.0 3.0 4.0 0.0 2.5
261 Nguyễn Thùy Linh 07-03-2008 4.0 3.0 4.5 2.0 3.5
263 Phạm Ngọc Diệu Linh 29-01-2008 3.0 2.5 4.5 2.5 3.0
265 Phạm Thị Khánh Linh 20-06-2008 2.5 3.0 3.5 1.5 2.5
266 Phan Hoàng Thùy Linh 21-01-2008 4.0 3.5 4.5 3.0 4.0
267 Thái Nhã Linh 21-01-2008 5.5 3.0 6.0 3.5 4.5
272 Trần Ngọc Khánh Linh 27-02-2008 3.0 5.5 3.5 2.5 3.5
273 Trần Vũ Ngọc Linh 26-03-2008 4.0 5.5 3.5 2.0 4.0
274 Trương Ngọc Linh 05-10-2008 4.0 5.5 3.5 2.5 4.0
275 Võ Thị Hương Linh 03-08-2008 3.5 6.0 4.0 3.0 4.0
282 Nguyễn Hoàng Long 15-10-2008 3.0 0.0 3.5 0.0 1.5
287 Phạm Xuân Mai 23-05-2008 3.5 5.0 4.0 3.0 4.0
288 Trần Thùy Mai 14-03-2008 3.5 2.5 3.5 2.0 3.0
289 Vũ Ngọc Thảo Mai 12-11-2008 4.5 4.0 4.5 0.0 3.5
292 Chu Bình Minh 04-09-2008 3.0 4.5 4.0 3.0 3.5
293 Đậu Tiến Minh 25-03-2008 4.0 4.5 4.5 3.0 4.0
294 Dương Nhật Minh 02-07-2008 3.5 2.5 3.5 0.0 2.5
295 Ngô Tường Minh 02-02-2008 5.0 5.0 5.5 4.0 5.0
297 Nguyễn Lê Quang Minh 01-08-2008 4.5 5.5 5.5 4.0 5.0
299 Trần Khải Minh 15-08-2008 4.0 3.5 4.0 1.5 3.5
302 Hàn Thảo My 04-09-2008 4.5 4.5 4.0 0.0 3.5
303 Lê Đoàn Trà My 19-06-2008 3.0 5.5 4.0 1.5 3.5
304 Lương Hải My 29-04-2008 2.5 3.5 4.0 0.0 2.5
309 Nguyễn Thùy Nhật My 14-03-2008 3.5 5.0 4.5 1.5 3.5
311 Trần Ngọc Diễm My 28-02-2008 0.0 2.0 4.0 0.0 1.5
313 Võ Nguyễn Ly Na 25-05-2008 4.5 4.0 4.5 2.5 4.0
315 Nguyễn Đặng Phong Nam 21-02-2008 3.5 4.0 4.0 2.0 3.5
316 Nguyễn Hà Nam 22-06-2008 2.0 3.5 2.5 0.0 2.0
317 Nguyễn Hoài Nam 06-06-2008 3.5 1.0 0.0 0.0 1.0
318 Nguyễn Hoàng Nam 30-11-2008 3.5 3.0 3.5 2.0 3.0
319 Phan Hoàng Nam 08-10-2008 3.0 3.0 3.0 0.0 2.5
325 Đinh Thị Mỹ Ngân 17-01-2008 3.0 5.0 4.5 1.5 3.5
326 Mai Nguyễn Kim Ngân 31-01-2008 2.5 3.0 2.5 0.0 2.0
327 Ngô Việt Ngân 21-09-2008 4.0 4.5 4.5 0.5 3.5
328 Phạm Thanh Ngân 21-10-2008 4.0 6.5 5.0 3.5 5.0
332 Đỗ Hồng Phương Nghi 14-06-2008 6.5 4.5 6.0 5.0 5.5
336 Nguyễn Trung Nghĩa 08-12-2008 3.0 3.0 2.0 0.0 2.0
337 Bùi Như Ngọc 06-06-2008 4.5 5.0 4.0 3.5 4.5
338 Đặng Đỗ Bảo Ngọc 09-10-2008 4.5 4.5 5.0 2.0 4.0
339 Đặng Hà Khánh Ngọc 27-05-2008 2.5 3.0 4.0 0.0 2.5
340 Dương Thị Hồng Ngọc 01-05-2008 2.0 2.5 3.5 0.5 2.0
341 Hoàng Khánh Ngọc 14-06-2008 3.0 4.0 5.0 0.5 3.0
342 Lương Thu Ánh Ngọc 27-08-2008 3.0 5.0 3.5 0.0 3.0
343 Nguyễn Dương Khánh Ngọc 27-06-2008 0.0 2.5 3.0 2.0 2.0
345 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 27-11-2008 4.5 4.5 4.5 3.0 4.0
348 Phan Thanh Ngọc 31-05-2008 4.5 5.0 5.0 2.0 4.0
349 Trần Bích Ngọc 26-01-2008 4.0 3.0 4.0 1.5 3.0
352 Vũ Thị Ánh Ngọc 09-01-2008 4.5 3.0 4.0 0.0 3.0
353 Đinh Trần Bảo Nguyên 10-06-2008 3.5 3.0 3.5 1.5 3.0
354 Đỗ Đức Nguyên 05-11-2008 3.5 2.0 4.0 2.0 3.0
355 Đỗ Thị Thảo Nguyên 16-06-2008 0.0 2.0 4.0 1.5 2.0
359 Vũ Ngọc Thảo Nguyên 17-07-2008 3.0 1.0 4.5 0.0 2.0
360 Vũ Thị Thảo Nguyên 08-08-2008 3.5 2.5 4.0 1.5 3.0
364 Hoàng Trọng Nhân 04-06-2008 3.5 3.5 4.5 3.5 4.0
366 Nguyễn Minh Nhật 10-05-2008 4.0 3.0 5.0 0.0 3.0
367 Nguyễn Ngọc Minh Nhật 26-06-2008 4.5 3.0 5.5 4.0 4.5
369 Trần Vũ Minh Nhật 25-10-2008 3.0 1.5 3.5 0.5 2.0
370 Bùi Ngọc Hiếu Nhi 14-02-2008 3.5 2.5 5.5 2.0 3.5
371 Bùi Thị Yến Nhi 13-04-2008 5.5 2.0 6.0 4.0 4.5
374 Dương Xuân Ý Nhi 22-05-2008 4.5 2.5 3.5 0.5 3.0
375 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 26-03-2008 5.0 2.5 4.5 2.5 3.5
377 Lê Phạm Thảo Nhi 25-02-2008 6.0 2.5 5.5 2.5 4.0
378 Lê Trần Khánh Nhi 08-06-2008 5.5 3.0 4.0 2.5 4.0
379 Lưu Ngọc Bảo Nhi 21-08-2008 4.0 2.0 4.0 1.5 3.0
380 Nguyễn Bảo Nhi 22-06-2008 2.5 2.0 4.0 0.0 2.0
381 Nguyễn Hồ Yến Nhi 07-05-2008 3.5 1.5 5.0 0.5 2.5
383 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 02-12-2008 2.5 2.5 3.5 1.0 2.5
384 Phạm Hoàng Linh Nhi 07-04-2008 3.5 2.5 3.5 3.5 3.5
388 Trương Hồ Thảo Nhi 15-12-2008 5.0 3.0 4.5 2.0 3.5
390 Vũ Thị Yến Nhi 18-03-2008 3.5 2.0 3.5 0.5 2.5
391 Lê Phương Như 26-05-2008 2.0 1.0 4.0 1.5 2.0
392 Lê Quỳnh Như 06-04-2008 3.5 2.0 3.5 2.0 3.0
396 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 17-12-2008 3.0 2.5 4.5 3.0 3.5
397 Nguyễn Quỳnh Như 09-08-2008 3.5 2.5 4.0 0.0 2.5
398 Nguyễn Thị Thanh Như 19-08-2008 3.5 3.0 5.5 2.0 3.5
399 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 10-05-2008 3.0 3.0 4.0 3.0 3.5
404 Nguyễn Thị Kim Oanh 28-01-2008 3.0 1.5 4.0 1.5 2.5
405 Mai Cao Xuân Phát 11-04-2008 4.0 2.0 4.5 1.0 3.0
406 Nguyễn Lê Phát 27-02-2008 5.5 3.5 5.5 3.5 4.5
411 Đoàn Phạm Thiên Phú 17-05-2008 3.5 2.5 4.0 2.0 3.0
412 Lê Quang Hoàng Phú 03-07-2008 2.5 2.0 4.5 1.5 2.5
414 Nguyễn Đinh Thiên Phú 22-03-2008 3.5 4.0 4.0 2.5 3.5
415 Bùi Hoàng Phúc 21-07-2008 5.5 4.5 4.5 3.0 4.5
416 Đào Trần Gia Phúc 09-07-2008 3.0 2.5 3.0 0.0 2.0
418 Lê Nguyễn Minh Phúc 03-06-2008 6.0 5.5 5.0 3.0 5.0
419 Nguyễn Thiên Phúc 26-11-2008 4.5 5.5 4.5 3.0 4.5
420 Nguyễn Trường Gia Phúc 01-08-2008 4.5 4.0 4.0 0.5 3.5
421 Nguyễn Văn Phúc 18-05-2008 3.5 2.0 4.0 2.0 3.0
422 Phạm Hồng Phúc 16-01-2008 3.5 2.0 3.0 0.0 2.0
423 Vũ Đình Minh Phúc 28-02-2008 5.5 5.5 5.0 6.0 5.5
424 Trần Ngô Như Phụng 19-02-2008 4.0 2.5 4.0 0.0 2.5
425 Mai Thị Phương 28-06-2008 3.5 3.5 4.0 0.0 3.0
426 Nguyễn Ánh Phương 24-11-2008 3.5 3.0 4.0 1.5 3.0
427 Phan Nguyễn Hoài Phương 04-08-2008 3.5 3.0 5.0 2.0 3.5
430 Đoàn Văn Anh Quân 07-09-2008 4.5 3.5 5.5 2.5 4.0
431 Hồ Đăng Mạnh Quân 04-10-2008 4.5 2.5 2.5 1.0 2.5
432 Lưu Hoàng Quân 04-04-2008 2.0 2.0 3.5 0.0 2.0
433 Nguyễn Anh Quân 31-01-2008 4.0 3.5 4.0 0.0 3.0
434 Nguyễn Bình Đông Quân 19-02-2008 2.5 4.0 3.0 1.0 2.5
435 Nguyễn Hữu Trần Quân 17-03-2008 2.5 2.0 4.0 3.0 3.0
436 Nguyễn Minh Quân 02-05-2008 5.0 3.0 4.0 1.5 3.5
438 Phạm Võ Minh Quân 07-03-2008 5.0 2.5 4.0 0.5 3.0
439 Trần Nhật Quân 12-10-2008 4.5 3 4.5 2.5 3.5
442 Hoàng Trúc Quyên 11-10-2008 4.0 3.0 5.0 2.5 3.5
443 Lâm Đan Quyên 19-06-2008 3.0 4.0 3.0 1.0 3.0
444 Lê Thị Bảo Quyên 25-04-2008 3.0 2.5 4.0 0.0 2.5
445 Bùi Phương Quỳnh 22-03-2008 4.5 5.0 4.5 3.5 4.5
447 Ngô Như Quỳnh 13-07-2008 2.5 4.5 4.0 1.5 3.0
455 Trần Trúc Quỳnh 09-07-2008 4.0 5.0 4.0 1.0 3.5
456 Lao Thanh Sang 03-12-2008 3.5 4.5 3.5 1.5 3.5
457 Nguyễn Hoàng Minh Sang 28-03-2008 4.5 5.0 4.5 2.5 4.0
458 Nguyễn Hồng Sơn 11-11-2008 3.5 3.5 5.5 0.5 3.5
461 Trần Hữu Anh Tài 26-06-2008 2.5 2.0 3.0 0.0 2.0
465 Phạm Trịnh Trần Tâm 14-10-2008 3.0 3.0 3.5 0.0 2.5
471 Lê Phước Trung Thắng 21-07-2008 5.5 3.5 5.5 2.5 4.5
472 Tạ Quang Thắng 11-09-2008 3.5 3.0 4.5 1.5 3.0
474 Nguyễn Vũ Nhật Thành 28-01-2008 7.5 4.0 6.0 4.5 5.5
475 Đặng Nguyên Thảo 16-09-2008 4.0 3.5 4.5 2.5 3.5
476 Đinh Nguyễn Dạ Thảo 18-09-2008 3.0 3.0 2.5 0.0 2.0
477 Đoàn Hoàng Diệu Thảo 16-04-2008 2.0 3.0 3.0 0.0 2.0
478 Hồ Lê Phương Thảo 12-06-2008 2.0 2.5 2.0 0.0 1.5
480 Nguyễn Ngọc Thảo 09-04-2008 3.5 3.0 4.0 4.5 4.0
485 Nguyễn Thanh Thảo 25-12-2008 2.5 5.5 3.0 0.0 3.0
487 Phan Thanh Thảo 31-05-2008 4.0 6.0 4.0 1.0 4.0
488 Trần Gia Thảo 19-03-2008 3.0 5.5 4.0 0.5 3.5
490 Lưu Nguyễn Minh Thi 25-05-2008 5.0 7.0 5.0 0.0 4.5
492 Trần Ngọc Thịnh 14-11-2008 6.0 6.0 4.5 3.0 5.0
493 Lê Bùi Minh Thư 21-04-2008 4.0 5.5 3.5 1.5 3.5
496 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 25-01-2008 4.5 6.5 4.0 0.0 4.0
497 Nguyễn Minh Thư 16-11-2008 3.0 6.0 4.5 0.0 3.5
501 Nguyễn Thị Anh Thư 04-09-2008 3.5 5.5 4.5 0.0 3.5
506 Võ Thị Minh Thư 26-01-2008 4.0 4.5 5.0 2.5 4.0
508 Vũ Hà Bảo Thư 11-08-2008 2.5 3.0 4.5 0.0 2.5
510 Vũ Thị Minh Thư 27-10-2008 4.0 4.5 4.0 2.0 3.5
511 Phạm Quỳnh Thương 27-10-2008 4.5 5.0 4.0 1.5 4.0
513 Ngô Thị Phương Thúy 19-09-2008 2.5 4.0 3.0 0.0 2.5
520 Nguyễn Đình Trung Tín 29-02-2008 4.5 4.5 5.0 2.5 4.0
521 Vũ Minh Toàn 23-08-2008 5.0 4.5 4.5 2.0 4.0
522 Đặng Thị Bảo Trâm 08-10-2008 3.5 4.5 4.0 0.0 3.0
524 Nguyễn Lý Bảo Trâm 15-04-2008 2.5 2.5 3.5 0.5 2.5
526 Đào Gia Bảo Trân 08-04-2008 4.5 4.5 4.5 4.0 4.5
527 Lâm Gia Bảo Trân 26-10-2008 4.5 5.5 4.0 0.0 3.5
529 Trần Hoàng Bảo Trân 07-02-2008 4.0 4.5 4.5 2.0 4.0
533 Lê Nguyễn Thùy Trang 26-05-2008 2.5 1.5 3.0 0.0 2.0
536 Nguyễn Phương Trang 11-05-2008 5.5 5.5 5.0 3.5 5.0
537 Phan Thị Thùy Trang 09-03-2008 3.5 4.5 4.0 0.0 3.0
538 Trần Thị Thu Trang 11-02-2008 3.5 1.0 4.0 0.0 2.0
539 Trần Yến Trang 24-02-2008 3.0 3.5 3.5 0.0 2.5
542 Dương Đông Triều 06-09-2008 3.0 2.0 0.0 0.0 1.5
543 Bùi Thị Phương Trinh 23-01-2008 6.0 4.5 5.5 4.0 5.0
548 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02-09-2008 4.0 4.5 3.5 0.5 3.0
550 Nguyễn Tô Trung Trực 25-09-2008 4.5 3.5 4.0 1.0 3.5
551 Cao Quang Trung 21-10-2008 4.0 4.5 3.5 0.5 3.0
553 Hà Cẩm 19-06-2008 2.0 2.0 4.0 0.0 2.0
554 Lê Hoàng 27-01-2008 3.5 3.0 3.0 1.0 2.5
556 Đoàn Quốc Tuấn 31-03-2008 5.0 5.0 4.5 0.0 3.5
557 Nguyễn Anh Tuấn 31-03-2008 3.5 4.0 4.0 0.5 3.0
558 Nguyễn Mạnh Tuấn 26-08-2008 4.0 4.5 4.0 3.0 4.0
559 Nguyễn Minh Tuấn 21-01-2008 3.5 3.5 5.0 0.5 3.0
560 Trần Minh Tuấn 25-04-2008 4.0 4.5 3.5 2.5 3.5
561 Vũ Anh Tuấn 16-01-2008 3.0 2.5 4.0 1.0 2.5
568 Đỗ Hà Phương Uyên 14-10-2008 2.5 2.0 3.5 0.0 2.0
571 Nguyễn Mỹ Uyên 22-03-2008 3.0 2.0 3.5 1.0 2.5
572 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 04-01-2008 3.5 2.5 3.5 0.0 2.5
573 Trần Ngọc Như Uyên 04-11-2008 3.0 2.0 4.5 0.0 2.5
574 Trần Thảo Uyên 17-05-2008 4.0 2.5 4.5 0.0 3.0
577 Nguyễn Thị Gia Vi 19-03-2008 4.0 5.0 5.0 2.0 4.0
578 Nguyễn Thụy Tường Vi 13-04-2008 3.5 3.0 3.5 0.0 2.5
581 Dương Nhựt Khánh Vy 30-06-2008 3.0 0.0 4.5 0.0 2.0
582 Hoàng Lê Khánh Vy 03-04-2008 3.5 3.0 3.5 0.0 2.5
596 Nguyễn Đan Thanh Yến 07-09-2008 3.5 4.5 5.0 2.5 4.0
600 Nguyễn Ngọc Ánh 21-012008 2.5 3.0 2.0 0.0 2.0
601 Nguyễn Thị Thảo Ân 06-04-2008 4.0 4.5 4.5 2.0 4.0
602 Phan Thị Thùy Dương 01-03-2008 4.0 4.0 4.0 1.5 3.5
604 Chung Uyễn Đình 19-01-2008 2.0 3.5 5.0 1.0 3.0
606 Lê Trần Quỳnh Hương 28-11-2008 2.5 2.0 3.5 2.0 2.5
608 Lê Duy Khôi 07-02-2008 2.0 2.5 2.0 0.0 1.5
610 Phan Xuân Lâm 03-10-2008 2.0 1.0 4.0 0.0 2.0
611 Nguyễn Mai Uyên Nhi 10-10-2008 4.5 4.5 5.0 2.0 4.0
612 Nguyễn Trần Khánh Quyên 02-06-2008 2.5 3.0 3.5 1.0 2.5
614 Vũ Lê Lan Tiên 22-03-2008 6.0 4.0 5.0 0.0 4.0
616 Phan Thanh Tuấn 20-05-2008 3.5 3.5 3.0 0.0 2.5
617 Đào Lê Thúy Vy 30-03-2008 3.0 2.5 4.0 1.0 2.5
619 Lê Nguyễn Tấn Bảo 12-05-2008 2.0 2.0 3.5 0.5 2.0
620 Nguyễn Minh Huy 23-08-2007 4.0 3.0 3.5 1.0 3.0
621 Bùi Chí Thành 20-03-2008 2.5 2.0 4.0 0.0 2.0
622 Trương Thanh Đạt 09-06-2008 2.0 1.0 4.5 0.0 2.0