Thông báo số 1 dành cho học sinh khối 10 (2021-2022)

0
4555

Căn cứ Công văn số 9723/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhà trường lưu ý cho học sinh như sau:

  • Về việc tập trung học sinh nhận lớp và đồng phục: Sẽ thông báo sau ngày 31/8/2021 (theo lịch hết giãn cách xã hội của Công văn trên)
  • Về việc học sinh đăng ký chương trình Anh văn ngoại khóa: Tuần đầu tiên khi đi học tập trung tại trường thì trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ sẽ tổ chức kiểm tra để xếp lớp
  • Học sinh thường xuyên vào trang thông tin điện tử: https://thpttranbien.edu.vn/ để biết Kế hoạch dạy học của nhà trường
  • Học sinh tự chủ động nghiên cứu  sử dụng các chương trình học tập trực tuyến như là Zoom và Microsoft team, Google meet để làm quen và sẵn sàng cho việc dạy và học trực tuyến của nhà trường.
  • Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại 0983.883.424 (Thầy Việt Hùng – Phó hiệu trưởng)