Thông báo về kiểm tra xếp lớp IELTS khối 10

0
2737

Thông báo về kiểm tra xếp lớp IELTS khối 10 (2021 – 2022)

Kế hoạch kiểm tra nhà trường đã thông báo rồi (Xem lại tại đây)

Học sinh lưu ý: Nếu giờ kiểm tra IELTS trùng với giờ học Thể dục, GDQP-AN thì ưu tiên để kiểm tra IELTS. Học sinh phải báo trước cho lớp trưởng biết mình có tham gia IELTS để đến giờ học bộ môn thì lớp trưởng báo lại cho giáo viên.