Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch nCoV

0
4404

Thực hiện công văn số 837/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 03/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch nCoV, trường THPT Trấn Biên xin thông báo như sau:

  • Học sinh được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 08/02/2020 (kể cả các hoạt động ngoại khóa buổi chiều, học nghề,…).
  • Quý PHHS, học sinh và giáo viên cập nhật các thông tin và biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và xã hội.