Chi bộ trường THPT Trấn Biên kết nạp Đảng viên mới

0
2308

Chi bộ trường THPT Trấn Biên kết nạp Đảng viên mới

Sau thời gian thử thách và rèn luyện, tháng 3 năm 2020, chi bộ trường THPT Trấn Biên đã kết nạp đồng chí Nguyễn Hải Âu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là một vinh dự không chỉ riêng cá nhân đồng chí mà còn là niềm vinh dự của chi bộ trường Trấn Biên.

Một số hình ảnh trong lễ kết nạp Đảng viên mới.

DCIM100GOPROG0010420.JPG