Danh sách đăng ký học thêm (2019 – 2020)

0
4353

 

Xem địa điểm lớp học, danh sách bán trú Bấm vào đây

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Môn
Lớp Toán  Anh Hóa
1 Nguyễn Thị Thiên  Ân 11/02/2004 Nữ 10A01 L101A
2 Nguyễn Huy Hoàng  Anh 26/05/2004 Nam 10A01
3 Nguyễn Ngọc Phương  Anh 27/09/2004 Nữ 10A01
4 Nguyễn Trương Thanh  Bình 26/02/2004 Nam 10A01 T102A L102A H103A
5 Trần Bảo  Châu 27/03/2004 Nữ 10A01 L101A H101A
6 Nguyễn Hải  Đăng 15/10/2004 Nam 10A01 T101A H102A
7 Nguyễn Tất  Đạt 09/10/2004 Nam 10A01 L103A H103A
8 Nguyễn Ngọc  Diễm 23/09/2004 Nữ 10A01
9 Nguyễn Thị Thu  24/01/2004 Nữ 10A01
10 Huỳnh Gia  Hân 06/12/2004 Nữ 10A01 L103A H103A
11 Đỗ Gia  Huy 23/08/2004 Nam 10A01 T103A L103A
12 Phan  Huy 08/04/2004 Nam 10A01
13 Huỳnh Bảo  Khánh 18/08/2004 Nữ 10A01
14 Đậu Văn Đăng  Khoa 18/10/2004 Nam 10A01
15 Phan Tuấn  Khôi 05/08/2004 Nam 10A01 T103A L103A
16 Nguyễn Đại Gia  Kiệt 03/11/2004 Nam 10A01 L103A H103A
17 Lê Hoàng Khánh  Linh 01/11/2004 Nữ 10A01
18 Phạm Thị Thuỳ   Linh 29/02/2004 Nữ 10A01 T103A A103A L103A H103A
19 Trần Thị Khánh  Linh 06/10/2004 Nữ 10A01
20 Trần Vũ Khánh  Linh 05/09/2004 Nữ 10A01
21 Lương Ngọc Tuấn  Minh 23/05/2004 Nam 10A01 A102A L101A H103A
22 Nguyễn Thanh Trà  My 22/11/2004 Nữ 10A01
23 Bùi Phương  Nam 14/03/2004 Nam 10A01 T102A A103A L102A
24 Vũ Nguyễn Xuân  Ngọc 04/08/2004 Nữ 10A01 T101A L103A H103A
25 Nguyễn Hà Thảo  Nguyên 29/07/2004 Nữ 10A01 T101A A103A L101A H103A
26 Nguyễn Đình  Nhật 05/05/2004 Nam 10A01
27 Nguyễn Bảo  Nhi 12/10/2004 Nữ 10A01 H103A
28 Trần Uyên  Nhi 30/03/2004 Nữ 10A01
29 Vũ Lâm Quỳnh  Như 28/10/2004 Nữ 10A01 T103A L103A
30 Bùi Quốc  Phát 01/10/2004 Nam 10A01
31 Trần Gia  Phong 15/11/2004 Nam 10A01 L102A
32 Hoàng Nguyễn Minh  Quân 01/06/2004 Nam 10A01 L102A
33 Ngô Minh  Quân 19/05/2004 Nam 10A01 T101A L104A
34 Khương Thụy Diệu  Quyên 16/05/2004 Nữ 10A01 T103A L103A
35 Lê Hiếu  Tài 03/02/2004 Nam 10A01
36 Tưởng Thị Huyền  Trân 01/07/2004 Nữ 10A01
37 Nguyễn Thành  Tuấn 27/02/2004 Nam 10A01
38 Trần Võ Anh  Tuấn 12/10/2004 Nam 10A01 T103A A103A L103A H103A
39 Võ Anh  Tuấn 15/11/2004 Nam 10A01
40 Nguyễn Huỳnh Khánh  Vy 07/01/2004 Nữ 10A01 L103A
1 Nguyễn Thiên  An 12/03/2004 Nam 10A02 T103A L103A H101A
2 Nguyễn Lê Bảo  Anh 14/12/2004 Nữ 10A02
3 Nguyễn Thị Hồng  Anh 22/03/2004 Nữ 10A02 T104A L104A H101A
4 Nguyễn Vân  Anh 13/01/2004 Nữ 10A02
5 Phùng Trần Tú  Anh 27/10/2004 Nữ 10A02 L103A H103A
6 Dịp Ngạn  Chương 03/10/2004 Nam 10A02
7 Bùi Thành  Đạt 01/06/2004 Nam 10A02
8 Bùi Tiến  Đạt 14/08/2004 Nam 10A02 T102A L103A H101A
9 Võ Tiến  Đạt 05/03/2004 Nam 10A02 T101A L101A H103A
10 Nguyễn Quang  Giáp 06/04/2004 Nam 10A02
11 Lê Thị Thanh  27/06/2004 Nữ 10A02
12 Trần Nguyễn Nam  Hải 08/12/2004 Nam 10A02 T103A L103A
13 Đào Minh   Hoàng 01/05/2004 Nam 10A02
14 Trần Huy  Hoàng 20/02/2004 Nam 10A02
15 Đỗ Xuân  Huy 01/01/2004 Nam 10A02
16 Lê Kim  Khánh 27/12/2004 Nữ 10A02
17 Nguyễn Công Quốc  Khánh 13/09/2004 Nam 10A02
18 Đỗ Văn  Khoa 11/03/2004 Nam 10A02
19 Đinh Hoàng Thiên  Kim 08/03/2004 Nữ 10A02
20 Phạm Thị Khánh  Linh 30/09/2004 Nữ 10A02 T101A L102A
21 Nguyễn Lương Thành  Luân 06/02/2004 Nam 10A02
22 Lê Nguyễn Xuân  Mai 02/01/2004 Nữ 10A02
23 Đoàn Quốc  Minh 01/10/2004 Nam 10A02 L103A H103A
24 Phạm Ngọc Bảo  Ngân 17/06/2004 Nữ 10A02
25 Nguyễn Thạc Giang  Nghi 06/11/2004 Nữ 10A02
26 Lê Ngô Bảo  Ngọc 27/12/2004 Nữ 10A02
27 Cao Khôi  Nguyên 10/02/2004 Nam 10A02 T101A L101A H103A
28 Nguyễn Minh  Nguyên 05/03/2004 Nam 10A02
29 Vũ Minh  Nhật 05/02/2004 Nam 10A02
30 Nguyễn Huỳnh  Như 15/10/2004 Nữ 10A02
31 Lê Bá  Phúc 29/11/2004 Nam 10A02 A103A H103A
32 Mai Đức  Thắng 18/08/2004 Nam 10A02
33 Nguyễn Phương  Thảo 03/08/2004 Nữ 10A02 T104A A102A L104A H102A
34 Phạm Đan  Thảo 10/06/2004 Nữ 10A02
35 Trần Thanh  Thảo 26/08/2004 Nữ 10A02
36 Nguyễn Như  Thủy 20/01/2004 Nữ 10A02
37 Cao Thùy  Trang 03/06/2004 Nữ 10A02
38 Nguyễn Ngọc  Trinh 28/02/2004 Nữ 10A02
39 Trần Đào Sơn  Trúc 28/02/2004 Nữ 10A02
40 Lê Minh  Uyên 17/01/2004 Nữ 10A02
41 Phạm Nguyễn Tú  Uyên 02/04/2004 Nữ 10A02
42 Đỗ Ngọc  Yến 08/04/2004 Nữ 10A02 T101A L101A H103A
1 Đào Vũ Thảo  Anh 31/03/2004 Nữ 10A03
2 Hoàng Thị Quỳnh  Anh 29/05/2004 Nữ 10A03
3 Trần Đức  Anh 07/04/2004 Nam 10A03 T101A A103A L101A H103A
4 Nguyễn Ngọc  Ánh 05/12/2004 Nữ 10A03
5 Hoàng Thanh  Bảo 16/01/2004 Nam 10A03
6 Lê Vân  Chinh 01/01/2004 Nữ 10A03 T101A L101A H103A
7 Nguyễn Đặng Kiên  Cường 29/08/2004 Nam 10A03
8 Nguyễn Hữu  Đình 09/02/2004 Nam 10A03
9 Nguyễn Ngọc  Dung 13/07/2004 Nữ 10A03 T102A
10 Nguyễn Ngọc Kiều  Duyên 27/06/2004 Nữ 10A03
11 Nguyễn Hương  Giang 19/11/2004 Nữ 10A03
12 Nguyễn Thị Hải   10/01/2004 Nữ 10A03
13 Nguyễn Thị Thu  Hiền 26/08/2004 Nữ 10A03
14 Phạm Hà Minh  Hoàng 18/05/2004 Nam 10A03
15 Đỗ Thị Quỳnh  Hương 10/01/2004 Nữ 10A03 T101A L101A H103A
16 Nguyễn Đỗ Trung  Kiên 02/08/2004 Nam 10A03
17 Nguyễn Hoàng  Lân 14/06/2004 Nam 10A03
18 Phạm Văn Hoài  Linh 16/01/2004 Nam 10A03
19 Bùi Phương  Mai 19/04/2004 Nữ 10A03 L104A
20 Nguyễn Hà Quang  Minh 16/03/2004 Nam 10A03
21 Nguyễn Cảnh  Nguyên 17/06/2004 Nam 10A03
22 Đỗ Nguyễn Tuyết  Nhi 23/04/2004 Nữ 10A03
23 Hồ Lê Minh  Phương 18/12/2004 Nữ 10A03 L102A H102A
24 Nguyễn Duy  Quang 22/06/2004 Nam 10A03
25 Ngô Anh  Quốc 09/10/2004 Nam 10A03 L103A H103A
26 Nguyễn Cẩm   Quỳnh 07/10/2004 Nữ 10A03 T103A L103A H102A
27 Nguyễn Thúy  Quỳnh 06/06/2004 Nữ 10A03
28 Nguyễn Thị Mỹ  Thành 28/10/2004 Nữ 10A03 T101A A103A L101A H103A
29 Trần Nguyễn Thanh  Thảo 21/08/2004 Nữ 10A03
30 Phạm Thuận  Thiên 29/01/2004 Nam 10A03 L104A
31 Trần Bảo  Thiên 21/07/2004 Nam 10A03
32 Nguyễn Đặng Hoài  Thương 27/12/2004 Nữ 10A03 T103A L103A H102A
33 Bùi Huyền  Trang 21/02/2004 Nữ 10A03 T104A A101A L104A H101A
34 Đặng Hà Minh  Tuấn 16/12/2003 Nam 10A03 T103A H101A
35 Trần Ngọc Khánh  Vân 11/09/2004 Nữ 10A03
36 Vũ Kiều Thúy  Vân 13/07/2004 Nữ 10A03
37 Phùng Hoàng Phương  Vi 08/07/2004 Nữ 10A03
38 Lê Thị Thảo  Vy 29/07/2004 Nữ 10A03 T102A L102A H103A
39 Nguyễn Ngọc Tường  Vy 19/01/2004 Nữ 10A03 H104A
40 Nguyễn Phạm Thúy  Vy 02/03/2004 Nữ 10A03
1 Nguyễn Hoàng  An 25/02/2004 Nữ 10A04
2 Đỗ Ngọc Phương  Anh 15/04/2004 Nữ 10A04
3 Lưu Quế  Anh 15/05/2004 Nữ 10A04
4 Đinh Trí  Bảo 13/09/2004 Nam 10A04
5 Nguyễn Hoàng Nhật  Bảo 09/11/2004 Nam 10A04
6 Đặng Trịnh Minh  Châu 04/10/2004 Nữ 10A04
7 Nguyễn Chí  Công 22/07/2004 Nam 10A04
8 Đoàn Thùy  Dương 16/05/2004 Nữ 10A04
9 Phan Đình  Duy 27/01/2004 Nam 10A04
10 Nguyễn Thanh  Duyên 16/11/2004 Nữ 10A04
11 Lê Nguyễn Thúy  Hằng 10/04/2004 Nữ 10A04
12 Vũ Thúy  Hiền 15/11/2004 Nữ 10A04 T103A A104A L104A
13 Trần Xuân  Hiếu 19/06/2004 Nam 10A04
14 Nguyễn Khánh  Hoàng 01/05/2004 Nam 10A04 T101A A103A L101A H104A
15 Trần Thị Lan  Hương 27/08/2004 Nữ 10A04
16 Đỗ Quang  Huy 26/12/2004 Nam 10A04
17 Nguyễn Quang  Huy 08/08/2004 Nam 10A04
18 Nguyễn Đức  Khôi 02/05/2004 Nam 10A04
19 Nguyễn Thị Diệu  Linh 14/05/2004 Nữ 10A04
20 Nguyễn Thùy  Linh 18/04/2004 Nữ 10A04
21 Ninh Đức  Nam 23/11/2003 Nam 10A04
22 Cao Đức Minh  Nhật 11/01/2004 Nam 10A04
23 Đỗ Thụy Uyên  Nhi 01/11/2004 Nữ 10A04
24 Nguyễn Tư Hoàng  Nhi 18/10/2004 Nữ 10A04
25 Dương Hoàng Minh  Như 03/02/2004 Nữ 10A04
26 Lê Quang  Phi 13/06/2004 Nam 10A04 T101A A103A L101A H103A
27 Phan Như  Quỳnh 15/07/2004 Nữ 10A04
28 Trương Ngọc Trúc  Quỳnh 15/07/2004 Nữ 10A04
29 Lê Xuân Hoàng  Sơn 14/11/2004 Nam 10A04 T103A L102A
30 Nguyễn Doãn Hoàng  Sơn 26/03/2004 Nam 10A04
31 Võ Thanh  Thiên 21/05/2004 Nam 10A04 A103A H103A
32 Nguyễn Quốc  Thịnh 13/01/2004 Nam 10A04
33 Trần Ngọc Minh  Thư 20/03/2004 Nữ 10A04
34 Nguyễn Minh  Tiến 13/09/2004 Nam 10A04 L102A H102A
35 Trương Xuân  Trung 09/01/2004 Nam 10A04
36 Trần Lê Thanh  Tùng 19/01/2004 Nam 10A04 T103A L103A
37 Nguyễn Hải  Vy 26/08/2004 Nữ 10A04
38 Tạ Ngọc Thanh  Vy 24/07/2004 Nữ 10A04
39 Nguyễn Như  Ý 20/10/2004 Nữ 10A04 L102A H102A
40 Phạm Mai  Yến 12/01/2004 Nữ 10A04 T101A A103A L101A H103A
1 Nguyễn Thúy  An 01/06/2004 Nữ 10A05
2 Trần Thị Ngọc  An 15/12/2004 Nữ 10A05
3 Nguyễn Duy  Anh 09/07/2004 Nam 10A05
4 Phan Lưu Minh  Ánh 23/05/2004 Nữ 10A05
5 Trần Lê Ngọc  Ánh 10/10/2004 Nữ 10A05
6 Nguyễn Khắc Thái  Bảo 24/10/2004 Nam 10A05
7 Nguyễn Ngọc Minh  Châu 26/09/2004 Nữ 10A05 L103A H103A
8 Lê Duy  Đức 02/04/2004 Nam 10A05
9 Bùi Quang  Dũng 28/04/2004 Nam 10A05
10 Lê Phương  Duy 17/10/2004 Nam 10A05 L104A
11 Nguyễn Ngọc Thảo  Hân 25/05/2004 Nữ 10A05 T101A
12 Phan Gia  Hân 31/07/2004 Nữ 10A05 L103A H103A
13 Hồ Hoàng  Huy 23/05/2004 Nam 10A05 T103A A103A L102A H102A
14 Võ Thanh  Huyền 14/05/2004 Nữ 10A05 T101A
15 Nguyễn Bá Anh  Khoa 20/07/2004 Nam 10A05 A101A L102A
16 Nguyễn Trung  Kiên 24/10/2004 Nam 10A05 A102A
17 Nguyễn Ngọc  Lan 09/11/2004 Nữ 10A05
18 Lê Thị Thùy  Linh 29/02/2004 Nữ 10A05 T101A
19 Mã Hoàng  Linh 13/09/2004 Nam 10A05 L104A H104A
20 Trần Tiểu  Linh 06/09/2004 Nữ 10A05 T101A L103A H103A
21 Vũ Trần Phương  Linh 10/03/2004 Nữ 10A05
22 Nguyễn Ngọc Trúc  Ly 23/02/2004 Nữ 10A05 L104A H103A
23 Bùi Vũ Nhật  Minh 05/02/2004 Nam 10A05
24 Đỗ Khôi  Nguyên 09/04/2004 Nam 10A05
25 Đinh Ngọc Ý  Nhi 07/08/2004 Nữ 10A05 T101A A103A H103A
26 Lê Thảo  Nhi 09/04/2004 Nữ 10A05 A101A L101A
27 Nguyễn Ngọc  Nhi 20/04/2004 Nữ 10A05 T101A L103A H103A
28 Nguyễn Yến  Nhi 22/11/2004 Nữ 10A05
29 Nguyễn Thị Kim  Phụng 21/01/2004 Nữ 10A05 L103A H103A
30 Nguyễn Trần Tuyết  Sang 04/08/2004 Nữ 10A05 T104A A103A L104A H103A
31 Trần Phương  Tâm 25/12/2004 Nữ 10A05
32 Nguyễn Tuấn  Thanh 21/01/2004 Nam 10A05
33 Vũ Thị Phương  Thảo 14/03/2004 Nữ 10A05
34 Phạm Thanh Bảo  Thi 29/08/2004 Nữ 10A05 L103A
35 Nguyễn Thị Anh  Thư 26/06/2004 Nữ 10A05
36 Nguyễn Trung  Tiến 07/10/2004 Nam 10A05
37 Đỗ Danh  Tuấn 08/12/2004 Nam 10A05 H103A
38 Trần Huỳnh Thảo  Vy 05/12/2004 Nữ 10A05 A104A L103A
39 Đỗ Thị Thanh  Xuân 02/01/2004 Nữ 10A05 T103A A101A L103A H101A
1 Doãn Đình  An 04/01/2004 Nam 10A06 T101A A104A L101A H104A
2 Đào Thị Mai  Anh 18/11/2004 Nữ 10A06 L103A H103B
3 Nguyễn Bùi Tiến  Anh 19/09/2004 Nam 10A06
4 Đinh Bùi Thanh  Bình 09/04/2004 Nam 10A06
5 Lăng Khắc  Cường 25/05/2004 Nam 10A06
6 Mai Nguyễn Nam  Cường 04/10/2004 Nam 10A06
7 Quách Thành  Đạt 05/03/2004 Nam 10A06 T101A A104A L101A H104A
8 Phan Thị Thùy  Dung 17/09/2004 Nữ 10A06 T101A L101A
9 Cao Kỳ  Duyên 09/09/2004 Nữ 10A06
10 Nguyễn Thị Lê  Giang 14/01/2004 Nữ 10A06 T103A H103B
11 Trần Nguyễn Thu  07/07/2004 Nữ 10A06
12 Phan Nguyễn Thanh  Hằng 29/09/2004 Nữ 10A06
13 Phan Thị Hồng  Hạnh 24/11/2004 Nữ 10A06
14 Trần Phan Thu  Hiền 01/05/2004 Nữ 10A06 L103A H103B
15 Văn Quang  Huy 01/12/2004 Nam 10A06 T101A A103A L101A H103B
16 Phạm Hoàng Duy  Khang 04/08/2004 Nam 10A06
17 Nguyễn Trí  Kiệt 26/02/2004 Nam 10A06 T101A A102A L104A H103B
18 Vũ Thị Yến  Linh 27/06/2004 Nữ 10A06 T101A A101A L104A H104A
19 Nguyễn Trần Bảo  Ngọc 25/02/2004 Nữ 10A06
20 Trần Thị Thảo  Ngọc 10/09/2004 Nữ 10A06
21 Huỳnh Thảo  Nguyên 01/01/2004 Nữ 10A06
22 Mai Ngọc Yến  Nhi 07/12/2004 Nữ 10A06
23 Phạm Ông Quỳnh  Nhi 21/10/2004 Nữ 10A06
24 Trịnh Yến  Nhi 29/12/2004 Nữ 10A06
25 Lê Tâm  Như 21/06/2004 Nữ 10A06 T101A H101A
26 Nguyễn Đặng Quỳnh  Như 30/01/2004 Nữ 10A06 L101A H101A
27 Hoàng Nhất  Phi 13/10/2004 Nam 10A06
28 Ngô Minh  Phúc 11/03/2004 Nam 10A06 A104A
29 Nguyễn Nam  Phương 24/01/2004 Nam 10A06
30 Nguyễn Hoàng  Quyên 01/06/2004 Nữ 10A06
31 Vũ Nhật  Tân 19/12/2003 Nam 10A06
32 Đặng Phương  Thảo 12/04/2004 Nữ 10A06
33 Phạm Phương  Thảo 16/01/2004 Nữ 10A06 A103A L104A H101A
34 Nguyễn Thái Khoa  Thi 30/11/2004 Nữ 10A06
35 Đinh Ngọc Anh  Thư 15/03/2004 Nữ 10A06
36 Trần Minh  Thư 09/06/2004 Nữ 10A06 L103A H103B
37 Nguyễn Thị Hoài  Thương 30/09/2004 Nữ 10A06
38 Nguyễn Nhật  Thy 15/01/2004 Nữ 10A06 T101A A104A
39 Vương Ngọc Bảo  Trân 22/10/2004 Nữ 10A06
40 Phạm Thị Hoàng Ngọc  Viên 28/02/2004 Nữ 10A06 T101A L101A
1 Nghiêm Thúy  An 10/03/2004 Nữ 10A07
2 Bùi Ngọc  Anh 26/01/2004 Nam 10A07 T103A L104A
3 Đỗ Hà Ngọc  Anh 25/04/2004 Nữ 10A07
4 Nguyễn Ngọc Quỳnh  Anh 19/02/2004 Nữ 10A07
5 Trần Thị Hương  Giang 07/03/2004 Nữ 10A07 T101A
6 Nguyễn Thị  05/04/2004 Nữ 10A07 H102A
7 Nguyễn Đỗ Trung  Hải 10/03/2004 Nam 10A07 T103A A103A L103A H103B
8 Kiều Bảo  Hân 22/05/2004 Nữ 10A07
9 Ngô Gia  Hân 23/05/2004 Nữ 10A07
10 Nguyễn Đăng Minh  Hiếu 31/10/2004 Nam 10A07 T103A A101A L102A H104A
11 Phan Lê Quang  Hiếu 02/04/2004 Nam 10A07
12 Phạm Nguyệt Minh  Hoàng 19/07/2004 Nữ 10A07
13 Nguyễn Lưu Trọng  Lễ 10/07/2004 Nam 10A07
14 Vũ Trần Thùy  Linh 10/03/2004 Nữ 10A07
15 Huỳnh Lê Phước  Lộc 12/05/2004 Nam 10A07
16 Nguyễn Võ Gia  Lộc 23/07/2004 Nam 10A07
17 Bùi Ánh Tuyết  Mai 26/03/2004 Nữ 10A07
18 Nguyễn Lê Hoàng  Nguyên 19/03/2004 Nữ 10A07
19 Bùi Thị Tuyết  Nhi 06/02/2004 Nữ 10A07
20 Ninh Bảo Yến  Nhi 21/09/2004 Nữ 10A07
21 Nhâm Nam  Phong 30/03/2004 Nam 10A07 A104A L102A H101A
22 Khương Thanh  Quản 16/10/2004 Nam 10A07
23 Nguyễn Đăng  Quang 14/12/2004 Nam 10A07 T101B L101A H103B
24 Nguyễn Phạm Diễm  Quỳnh 09/10/2004 Nữ 10A07
25 Lê Đức  Tài 08/04/2004 Nam 10A07
26 Nguyễn Tuấn  Tài 30/10/2004 Nữ 10A07
27 Trương Thị Mỹ  Thanh 24/09/2004 Nữ 10A07
28 Chu Việt  Thư 05/05/2004 Nữ 10A07
29 Đặng Trần Anh  Thư 01/01/2004 Nữ 10A07
30 Nguyễn Đỗ Anh  Thư 05/11/2002 Nữ 10A07
31 Nguyễn Thị Minh  Thư 01/11/2004 Nữ 10A07
32 Trần Minh  Thư 22/05/2004 Nữ 10A07 T103A A103A
33 Bùi Thúy  Thuần 23/01/2004 Nữ 10A07
34 Nguyễn Hoàng Anh  Thy 08/11/2004 Nữ 10A07
35 Bùi Đặng Quỳnh  Trang 09/10/2004 Nữ 10A07
36 Nguyễn Huỳnh Phương  Trinh 17/02/2004 Nữ 10A07
37 Nguyễn Minh  Tuấn 08/12/2004 Nam 10A07
38 Trương Anh  Tuấn 20/07/2004 Nam 10A07
39 Trần Ngọc Khánh  Vân 16/08/2004 Nữ 10A07
1 Lê Nhật  Anh 25/01/2004 Nữ 10A08 T101B L102A H103B
2 Nguyễn Vân  Anh 12/02/2004 Nữ 10A08 T101B A103A L101A H103B
3 Bùi Phạm Thái  Bảo 21/06/2004 Nam 10A08 T102A A103A L102A H103B
4 Lê Nguyễn Minh  Châu 12/11/2004 Nữ 10A08
5 Phan Thị Mỹ  Duyên 28/09/2004 Nữ 10A08 T102A L102A H103B
6 Dương Đăng  Giáp 29/03/2004 Nam 10A08
7 Lê Thanh  Hằng 05/09/2004 Nữ 10A08 A104A L101A H104A
8 Trần Thị Thu  Hằng 29/06/2004 Nữ 10A08
9 Phạm Hồng  Hạnh 21/02/2004 Nữ 10A08 A102A
10 Trần Khánh  Hoa 29/11/2004 Nữ 10A08 T104A L104A H104A
11 Nguyễn Huy  Hoàng 01/05/2004 Nam 10A08 T101B L101A H103B
12 Bùi Lưu Việt  Hùng 01/06/2004 Nam 10A08
13 Nguyễn Thiên  Hương 12/06/2004 Nữ 10A08
14 Nguyễn Đinh Gia  Huy 22/06/2004 Nam 10A08
15 Bùi Mai Khánh  Huyền 15/09/2004 Nữ 10A08 T101B A103A L101A H103B
16 Trần Bích  Loan 22/07/2004 Nữ 10A08 T102A L102A
17 Cao Gia  Lộc 29/10/2004 Nam 10A08
18 Nguyễn Công  Luận 15/08/2004 Nam 10A08 L102A H103B
19 Mai Văn  Minh 13/01/2004 Nam 10A08 T101B L101A H103B
20 Phan Thành  Nhân 26/01/2004 Nam 10A08
21 Nguyễn Minh  Như 05/11/2004 Nữ 10A08
22 Trần Thị Yến  Nhung 11/04/2004 Nữ 10A08
23 Nguyễn Thị  Phượng 13/09/2004 Nữ 10A08 T101B A101A L103B H103B
24 Nguyễn Anh  Quân 21/04/2004 Nam 10A08
25 Đỗ Thị Phượng  Quyên 26/04/2004 Nữ 10A08 T101B A104A L101A H104A
26 Hoàng Đỗ  Quyên 28/10/2004 Nữ 10A08 T103A L103B
27 Phạm Hoài  Sơn 23/03/2004 Nam 10A08 T101B A101A L103B H103B
28 Ngô Minh  Tâm 23/06/2004 Nữ 10A08
29 Ngô Minh   Thành 28/02/2004 Nam 10A08 T101B A101A L103B H103B
30 Huỳnh Phạm Thanh  Thảo 25/01/2004 Nữ 10A08 L103B H103B
31 Trần Mai  Thảo 08/01/2004 Nữ 10A08 T101B A101A L102A H102A
32 Nguyễn Thị Minh  Thư 02/02/2004 Nữ 10A08
33 Trương Nguyễn Thanh  Thư 24/05/2004 Nữ 10A08
34 Nguyễn Thị Thanh  Thủy 07/03/2004 Nữ 10A08 T101B A103A L101A H103B
35 Nguyễn Anh  Thy 23/09/2004 Nữ 10A08
36 Nguyễn Minh  Tiến 04/01/2004 Nam 10A08 L104A
37 Nguyễn Thị Thùy  Trang 07/07/2004 Nữ 10A08 T103A
38 Lê Thị Thanh  Vân 10/01/2004 Nữ 10A08
39 Hà Hữu Hoàng  Yến 05/06/2004 Nữ 10A08 T101B A103A L101A H103B
1 Thái Ngọc Phương  Anh 21/12/2004 Nữ 10A09
2 Trần Vũ Quỳnh  Anh 26/03/2004 Nữ 10A09
3 Lê Mai  Chi 08/03/2004 Nữ 10A09
4 Nguyễn Thị Thu  25/07/2004 Nữ 10A09 T103A A101A L103B H101A
5 Nguyễn Đức  Hải 10/12/2004 Nam 10A09
6 Nguyễn Hoàng  Huân 07/03/2004 Nam 10A09
7 Trần Phi  Hùng 25/09/2004 Nam 10A09 T101B
8 Nguyễn Nhật  Huy 01/05/2004 Nam 10A09
9 Nguyễn Mai  Huyền 25/02/2004 Nữ 10A09 T102A L104A H101A
10 Nguyễn Thị Thanh  Huyền 22/01/2004 Nữ 10A09 A102A L101A
11 Đoàn Võ Hoàng  Khang 26/06/2004 Nam 10A09
12 Nguyễn Duy  Khoa 08/08/2004 Nam 10A09
13 Trần Đặng Diễm  Kiều 14/07/2004 Nữ 10A09 T103A A101A L103B H101A
14 Lê Thùy Khánh  Linh 30/08/2004 Nữ 10A09 L103B H103B
15 Trương Hoàng  Long 02/01/2004 Nam 10A09
16 Đỗ Tuấn  Minh 31/03/2004 Nam 10A09 T103A A103A L103B H103B
17 Huỳnh Thị Thanh  Nhi 29/07/2004 Nữ 10A09
18 Nguyễn Quang Hoàng  Phát 23/07/2004 Nam 10A09 T103A H104A
19 Nguyễn Đặng Hoài  Phong 23/12/2004 Nam 10A09 T103A L103B
20 Phan Mai Minh  Phương 31/05/2004 Nữ 10A09 T101B L101A H103B
21 Đinh Minh  Quang 27/10/2004 Nam 10A09 T103A A101A L103B H101A
22 Nguyễn Thảo  Quyên 28/05/2004 Nữ 10A09 L103B H103B
23 Hoàng Nguyễn Như  Quỳnh 27/11/2004 Nữ 10A09 T102A L104A H101A
24 Lê Thiên  Sơn 01/12/2004 Nam 10A09 H101A
25 Nguyễn Tấn  Tài 20/08/2004 Nam 10A09 T101B L104A
26 Nguyễn Điền Mỹ  Tâm 10/02/2004 Nữ 10A09 L103B H103B
27 Ngô Đăng  Thắng 19/06/2004 Nam 10A09
28 Trần Văn  Thắng 23/07/2004 Nam 10A09
29 Phạm Thị Mai  Thảo 25/10/2004 Nữ 10A09
30 Phạm Nhật  Thiên 14/07/2004 Nam 10A09 L102A H103B
31 Đỗ Minh  Thuận 12/04/2004 Nam 10A09 L101A H103B
32 Huỳnh Thị Thanh  Thùy 30/06/2004 Nữ 10A09 T102A A103A L104A H101A
33 Vũ Nhật   Tiến 10/01/2004 Nam 10A09 T101B L104A H104A
34 Lê Phước Trung  Tín 14/03/2004 Nam 10A09 T103A A101A L103B H101A
35 Lưu Văn  Tín 29/06/2004 Nam 10A09
36 Phạm Hà  Trang 29/04/2004 Nữ 10A09 T103A A101A L103B
37 Trần Thị Phương  Trinh 10/09/2004 Nữ 10A09 T101B A103A L101A H103B
38 Phạm Thị Cẩm  13/08/2004 Nữ 10A09 L103B H103B
39 Hà Văn Phúc  Vinh 04/10/2004 Nam 10A09
40 Lê Trần Hải  Yến 16/08/2004 Nữ 10A09
1 Dương Đức  Anh 26/09/2004 Nam 10A10
2 Trần Tuấn  Anh 30/07/2004 Nam 10A10
3 Nguyễn Ngọc  Ánh 15/05/2004 Nữ 10A10 T101B A103A L101B H103C
4 Trịnh Hà  Châu 29/11/2004 Nữ 10A10 L102A H103C
5 Mai Tuyết Ngọc  Đức 17/04/2004 Nữ 10A10
6 Nguyễn Vũ Thái  Hân 18/10/2004 Nữ 10A10
7 Nguyễn Viết  Hoàn 11/10/2004 Nam 10A10
8 Nguyễn Thanh  Hoàng 27/01/2004 Nam 10A10
9 Đào Vũ Bảo  Huy 09/01/2004 Nam 10A10 A103A L104A H103C
10 Trần Đăng  Khải 22/04/2004 Nam 10A10
11 Trương Tuấn  Kiệt 11/11/2004 Nam 10A10 T103B A102A
12 Trần Thị Băng  Kiều 30/10/2004 Nữ 10A10 T103B L101B H101A
13 Trần Hoàng  Long 27/01/2004 Nam 10A10
14 Nguyễn Thanh  Mai 02/08/2004 Nữ 10A10
15 Nhâm Bảo  Minh 21/10/2004 Nam 10A10
16 Nguyễn Ngọc Thảo  My 05/01/2004 Nữ 10A10
17 Trịnh Vũ  Nguyên 14/04/2004 Nam 10A10
18 Đoàn Yến  Nhi 05/01/2004 Nữ 10A10 T101B A104A L101B
19 Lê Thị Yến  Nhi 10/04/2004 Nữ 10A10 T101B A103A L101B H103C
20 Nguyễn Ngọc Yến  Nhi 14/03/2004 Nữ 10A10 A102A
21 Nguyễn Anh  Quân 23/03/2004 Nam 10A10
22 Phan Huỳnh Thục  Quyên 27/02/2004 Nữ 10A10 L102A H103C
23 Nguyễn Công  Sơn 28/07/2004 Nam 10A10
24 Hoàng Lê Như  Thảo 21/10/2004 Nữ 10A10 T103B L103B H101A
25 Trần Huỳnh Phúc  Thịnh 09/09/2004 Nam 10A10
26 Đỗ Thị Hoài  Thu 10/09/2004 Nữ 10A10 T101B L101B
27 Phạm Anh  Thư 25/06/2004 Nữ 10A10 T101B L101B H103C
28 Trịnh Minh  Thư 03/06/2004 Nữ 10A10
29 Nguyễn Ngọc Bảo  Trâm 13/02/2004 Nữ 10A10
30 Đoàn Hoàng  Trân 04/03/2004 Nam 10A10
31 Trịnh Thị Thùy  Trang 16/05/2004 Nữ 10A10 T101B A101A
32 Trần Vũ Anh  Trí 12/11/2004 Nam 10A10 T103B H103C
33 Đào Anh  07/10/2004 Nam 10A10 T101B L101B H103C
34 Trần Hoàng  Tuấn 28/06/2004 Nam 10A10
35 Hoàng Mạnh  Tường 24/11/2004 Nam 10A10 T101B H102A
36 Nguyễn Quốc  Vinh 14/05/2004 Nam 10A10 L104A
37 Đoàn Nguyễn Như  Ý 05/03/2004 Nữ 10A10 H103C
1 Nguyễn Hoàng Thảo  Anh 10/01/2004 Nữ 10A11
2 Võ Quế  Anh 02/04/2004 Nữ 10A11
3 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 01/10/2004 Nữ 10A11 T103B H104A
4 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 03/06/2004 Nữ 10A11
5 Phạm Mai  Chi 09/02/2004 Nữ 10A11
6 Trần Võ Mạnh  Cường 12/12/2003 Nam 10A11
7 Lê Thị Y Na  Dơng 15/11/2004 Nữ 10A11 T103B A103A L103B H103C
8 Hồ Gia  Hân 18/10/2004 Nữ 10A11
9 Bùi Phương  Hậu 20/08/2004 Nữ 10A11
10 Đỗ Thị Thu  Hương 12/08/2004 Nữ 10A11 T101C A104A L101B
11 Đinh Ngọc Quang  Huy 08/01/2004 Nam 10A11 T101C A101A
12 Đặng Văn  Khánh 15/04/2004 Nam 10A11 T101C A101A L101B H101A
13 Hồ Đăng Minh  Khoa 16/10/2004 Nam 10A11
14 Nguyễn Quốc   Kỳ 23/03/2004 Nam 10A11
15 Bùi Thị Ánh  Linh 27/06/2004 Nữ 10A11 L104A
16 Phạm Thị Khánh  Linh 19/03/2004 Nữ 10A11 T103B L103B
17 Bùi Thị Thu  Luyến 19/08/2004 Nữ 10A11
18 Tăng Phạm Trà  My 27/05/2004 Nữ 10A11 A102A
19 Phạm Kim  Ngân 20/07/2004 Nữ 10A11 T103B L103B
20 Nguyễn Huỳnh Bảo  Ngọc 04/06/2004 Nữ 10A11
21 Vũ Gia  Nguyên 10/02/2004 Nam 10A11 T104A
22 Nguyễn Yến  Nhi 02/09/2004 Nữ 10A11
23 Phạm Hoàng Anh  Quân 24/08/2004 Nam 10A11 T104A L104A
24 Lê Nguyễn Bích  Sang 05/09/2004 Nữ 10A11 T101C A104A L101B H104A
25 Nguyễn Thị Hồng  Tâm 07/08/2004 Nữ 10A11
26 Phan Thị Thanh  Thảo 18/09/2004 Nữ 10A11 L101B H101A
27 Lê Trọng  Thế 24/11/2004 Nam 10A11 T101C A103A L104A H102A
28 Nguyễn Hoàng Minh  Thư 18/10/2004 Nữ 10A11 L102A H103C
29 Nguyễn Thị Minh  Thư 08/05/2004 Nữ 10A11 L102A H103C
30 Hà Thụy Kim  Thương 11/12/2004 Nữ 10A11 T103B L101B H103C
31 Nguyễn Ngọc Bảo  Thy 16/09/2004 Nữ 10A11
32 Trần Ngọc  Toàn 01/01/2004 Nam 10A11 T101C A103A L101B H103C
33 Đặng Thanh  11/01/2004 Nam 10A11
34 Đàm Thị Ánh  Tuyết 25/01/2004 Nữ 10A11 L101B
35 Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 19/02/2004 Nữ 10A11 L101B
36 Phạm Bùi Phương  Uyên 23/07/2004 Nữ 10A11 T103B A101A L102A H104A
37 Phan Lê Tường  Vy 02/01/2004 Nữ 10A11 A104A L101B H104A
38 Lưu Hoàng  Yến 06/12/2004 Nữ 10A11 T101C L101B H103C
39 Trần Hoàng   Yến 15/08/2004 Nữ 10A11 T101C L101B H103C
1 Lê Minh  Anh 18/05/2004 Nữ 10A12
2 Phan Lê Thục  Anh 04/07/2004 Nữ 10A12
3 Nguyễn Thị Minh  Ánh 23/07/2004 Nữ 10A12 L102A H103C
4 Bùi Phạm Gia  Bảo 15/05/2004 Nam 10A12
5 Nguyễn Thị Ngọc  Bích 21/09/2004 Nữ 10A12
6 Phạm Lê  Bình 06/11/2004 Nam 10A12
7 Lê Đoàn Bảo  Châu 07/12/2004 Nữ 10A12
8 Kiều  Chinh 01/06/2004 Nữ 10A12 T103B A103A L102A H102A
9 Nguyễn Danh Thành  Đạt 11/04/2004 Nam 10A12 T103B A102A
10 Phạm Thái Nhật  Duy 01/07/2004 Nam 10A12
11 Nguyễn Thị Thu  Hiền 06/10/2004 Nữ 10A12 T103B
12 Đàm Thị Lan  Hương 14/03/2004 Nữ 10A12 L103B H104A
13 Bùi Đoàn Quang  Huy 27/01/2004 Nam 10A12
14 Nguyễn Gia  Huy 31/03/2004 Nam 10A12 T101C A104A L101B H104A
15 Vũ Nguyễn Vân  Khánh 20/07/2004 Nữ 10A12 T101C A104A L101B H104A
16 Lê Duy Ngọc  Khoa 05/10/2004 Nam 10A12
17 Đỗ Thị Thùy  Linh 06/04/2004 Nữ 10A12 T101C A103A L101B H103C
18 Thái Thùy  Linh 05/06/2004 Nữ 10A12
19 Lê Diệp  16/02/2004 Nữ 10A12
20 Ngô Thị Hải  07/03/2004 Nữ 10A12 L103B H103C
21 Đặng Trần  Nghĩa 13/04/2004 Nam 10A12
22 Nguyễn Bá  Nguyên 23/01/2004 Nam 10A12
23 Phạm Minh  Nhật 22/10/2004 Nam 10A12
24 Nguyễn Lê Thảo  Nhi 01/06/2004 Nữ 10A12
25 Hà Thị Bảo  Như 06/05/2004 Nữ 10A12
26 Nguyễn Ngọc  Phú 26/09/2004 Nam 10A12
27 Nguyễn Thị Xuân  Quỳnh 09/01/2004 Nữ 10A12 L101B H101A
28 Nguyễn Duy Thế  Sơn 16/10/2004 Nam 10A12 A102A
29 Phan Thị Thanh  Tâm 14/04/2004 Nữ 10A12 L103B H103C
30 Đỗ Phạm Quốc  Thái 19/05/2004 Nam 10A12
31 Cấn Mạnh  Toàn 04/08/2004 Nam 10A12 T101C L101B H103C
32 Nguyễn Bảo  Trâm 26/08/2004 Nữ 10A12 T102A A103A
33 Dương Quế  Trân 30/10/2004 Nữ 10A12
34 Võ Ngọc Thùy  Trang 10/02/2004 Nữ 10A12
35 Trần Đức  Tuấn 01/01/2004 Nam 10A12
36 Nguyễn Quốc  Việt 27/01/2004 Nam 10A12
37 Đỗ Khắc Phú  Vinh 18/07/2004 Nam 10A12 T103B L103B H101A
38 Bùi Thị Hà  Vy 16/06/2004 Nữ 10A12 T102A A103A
39 Trương Đỗ Linh  Xuân 29/02/2004 Nữ 10A12 T103B H104A
1 Nguyễn Nhật  An 12/05/2004 Nam 10A13
2 Thân Thùy  An 09/10/2004 Nữ 10A13 L104A H103C
3 Cao Bảo  Anh 18/04/2004 Nam 10A13
4 Phạm Thị Kim  Anh 02/01/2004 Nữ 10A13
5 Văn Thị Vân  Anh 10/04/2004 Nữ 10A13
6 Phạm Ngọc  Bích 01/10/2004 Nữ 10A13 T101C A101A L103B H103C
7 Phạm Đức Minh  Công 11/02/2004 Nam 10A13
8 Lê Thành  Danh 27/08/2004 Nam 10A13
9 Bùi Thành  Đạt 27/02/2004 Nam 10A13
10 Phạm Thị Mai  Duyên 20/02/2004 Nữ 10A13
11 Phùng Thế  Hoan 15/07/2004 Nam 10A13
12 Tống Thị Thanh  Huyền 30/10/2004 Nữ 10A13
13 Ngô Anh  Khoa 03/04/2004 Nam 10A13
14 Nguyễn Đăng   Khoa 03/07/2004 Nam 10A13
15 Trần Thanh  Mai 24/09/2004 Nữ 10A13 T103B L103B H101A
16 Vũ Hoàng  Mai 07/03/2004 Nữ 10A13
17 Vũ Thị Ngọc  Mai 03/12/2004 Nữ 10A13 T103B
18 Lê Đức Nhật  Minh 04/01/2004 Nam 10A13
19 Quảng Nguyễn Thảo  Nguyên 27/10/2004 Nữ 10A13
20 Nguyễn Hoàng Minh  Nhật 17/04/2004 Nam 10A13 T101C A104A L101B H104A
21 Nguyễn Minh  Nhật 30/05/2004 Nam 10A13
22 Lê Thị Yến  Nhi 23/03/2004 Nữ 10A13 T101C L101B H103C
23 Nguyễn Phương Quỳnh  Như 07/12/2004 Nữ 10A13
24 Nguyễn Thoại Minh Quỳnh  Như 09/11/2004 Nữ 10A13
25 La Phước  Tài 14/08/2004 Nam 10A13
26 Trần Tuấn  Tài 10/05/2004 Nam 10A13 A103A H103C
27 Lê Đăng  Tâm 08/02/2004 Nam 10A13 T101C L104A
28 Hoàng Phương  Thảo 18/09/2004 Nữ 10A13
29 Nguyễn Chấn  Thịnh 04/06/2004 Nam 10A13 L102A H102A
30 Phạm Gia  Thịnh 06/01/2004 Nam 10A13
31 Nguyễn Thị Thủy  Tiên 24/09/2004 Nữ 10A13
32 Bùi Nguyễn Nhật  Tiến 29/12/2004 Nam 10A13
33 Đinh Thành  Tiến 10/03/2004 Nam 10A13 L102A H103C
34 Nguyễn Trung  Tín 14/03/2004 Nam 10A13
35 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 31/07/2004 Nữ 10A13
36 Nguyễn Trần Linh  Trang 06/01/2004 Nữ 10A13
37 Hoàng Anh  Trung 18/01/2004 Nam 10A13 A102A
38 Nguyễn Thái Ngọc Phương  Uyên 21/10/2004 Nữ 10A13 T101C A103A L104A H102A
39 Nguyễn Tất  Vinh 11/08/2004 Nam 10A13
40 Lê Uyên  Vy 18/03/2004 Nữ 10A13
1 Đặng Phạm Bình  An 03/11/2004 Nam 10A14
2 Nguyễn Hoàng Phương  Anh 03/11/2004 Nữ 10A14
3 Phạm Thị Vân  Anh 04/03/2004 Nữ 10A14
4 Phan Quỳnh  Anh 11/11/2004 Nữ 10A14
5 Phạm Công  Chiến 25/09/2004 Nam 10A14 T101C A104A L101B H104A
6 Lê Anh  Đức 06/03/2004 Nam 10A14
7 Nguyễn Phúc Thành  Đức 11/07/2004 Nam 10A14
8 Nguyễn Hoàng Thùy  Dương 17/01/2004 Nữ 10A14
9 Nguyễn Huỳnh Ngọc  27/04/2004 Nữ 10A14 T103B A103A
10 Bùi Đoàn Hồng  Hạnh 30/01/2004 Nữ 10A14 H101A
11 Bạch Thị Ngọc  Huyền 04/03/2004 Nữ 10A14
12 Phạm Duy  Khánh 14/03/2004 Nam 10A14
13 Phạm Quốc  Khánh 02/09/2004 Nam 10A14
14 Đào Minh   Khôi 23/10/2004 Nam 10A14 T101C A103A L104A H102A
15 Nguyễn Huỳnh Ngọc  Lan 29/06/2004 Nữ 10A14
16 Vũ Thảo  Ly 20/04/2004 Nữ 10A14
17 Trương Thị Phương  Minh 23/08/2004 Nữ 10A14
18 Lâm Yến  Nhi 07/02/2004 Nữ 10A14 T103B A103A
19 Trần Ngọc Phi  Như 02/03/2004 Nữ 10A14
20 Nguyễn Đức  Niên 29/12/2004 Nam 10A14 T101C A103A L101B H103C
21 Trần Xuân  Phú 23/02/2004 Nam 10A14
22 Nguyễn Thanh Thiên  Phúc 23/06/2004 Nữ 10A14
23 Nguyễn Ngọc Kim  Phụng 06/09/2004 Nữ 10A14 H102A
24 Ngô Thuý  Quỳnh 05/04/2004 Nữ 10A14 T104A A101A L104A H101A
25 Nguyễn Thường  Sang 24/06/2004 Nam 10A14
26 Nguyễn Đình  Thắng 02/06/2004 Nam 10A14 H103C
27 Phạm Đức  Thành 19/11/2004 Nam 10A14
28 Nguyễn Quách Thu  Thảo 13/04/2004 Nữ 10A14
29 Mai Anh  Thư 13/04/2004 Nữ 10A14
30 Nguyễn Anh  Thư 04/02/2004 Nữ 10A14
31 Nguyễn Anh  Thư 25/10/2004 Nữ 10A14
32 Nguyễn Ngọc Anh  Thư 02/05/2004 Nữ 10A14
33 Nguyễn Võ Anh  Thư 13/11/2004 Nữ 10A14 H103C
34 Lê Thị Huyền  Trang 07/03/2004 Nữ 10A14 T101C L101B H103C
35 Lê Ngọc Thanh  Trúc 04/05/2004 Nữ 10A14 T103B L103B H103C
36 Trịnh Quang  Trường 26/12/2004 Nam 10A14
37 Nguyễn Thanh  18/02/2004 Nam 10A14 T101C A102A L103B H103C
38 Phan Vũ Cát  Tường 08/02/2004 Nữ 10A14
39 Nguyễn Thảo  Uyên 06/07/2004 Nữ 10A14
40 Trần Tường  Vy 08/09/2004 Nữ 10A14
1 Tạ Quang  An 11/01/2004 Nam 10A15
2 Đào Minh  Anh 15/08/2004 Nữ 10A15
3 Nguyễn Tuấn  Anh 12/09/2004 Nam 10A15
4 Trần Trương Vân  Anh 24/01/2004 Nữ 10A15
5 Trương Thị Phương  Anh 30/06/2004 Nữ 10A15 T101C L101B H103C
6 Cù Gia  Bảo 17/11/2004 Nam 10A15 T103B A102A H104A
7 Trần Ngọc Yến  Chi 25/08/2004 Nữ 10A15
8 Võ Huy  Cường 09/01/2004 Nam 10A15 T103B L102A H104A
9 Lê Ngọc  Diễm 02/01/2004 Nữ 10A15
10 Lê Võ Thuỳ  Dương 29/11/2004 Nữ 10A15
11 Nguyễn Thị Hải  08/12/2004 Nữ 10A15
12 Hà Công  Hậu 04/09/2004 Nam 10A15
13 Nguyễn Minh  Hoàng 30/12/2003 Nam 10A15
14 Nguyễn Quang  Hưng 30/11/2004 Nam 10A15
15 Ngô Ánh  Huyền 13/11/2004 Nữ 10A15
16 Phạm Trí  Khiêm 02/06/2004 Nam 10A15
17 Nguyễn Ngọc Thiên  Kim 06/07/2004 Nữ 10A15
18 Đặng Khánh  Linh 16/10/2004 Nữ 10A15 T103B L103B
19 Nguyễn Viết  Linh 08/06/2004 Nam 10A15 T101C A104A L101B H104A
20 Phạm Thị Mỹ  Linh 20/10/2004 Nữ 10A15
21 Nguyễn Bảo  Ngọc 08/03/2004 Nữ 10A15
22 Tạ Minh  Ngọc 17/02/2004 Nam 10A15
23 Trần Nguyễn Quỳnh  Như 13/07/2004 Nữ 10A15
24 Trương Ngọc Quỳnh  Như 20/05/2004 Nữ 10A15 A102A
25 Trương Đỗ  Phi 16/04/2004 Nam 10A15
26 Nguyễn Phan Định  Phước 19/05/2004 Nam 10A15
27 Đoàn Thanh  Phương 17/07/2004 Nữ 10A15
28 Nguyễn Hà  Phương 13/03/2004 Nữ 10A15 T101C A101A L104A H104A
29 Phạm Thị Phương  Thảo 22/11/2004 Nữ 10A15
30 Võ Thị Thanh  Thảo 04/04/2004 Nữ 10A15
31 Nguyễn Phạm Quốc  Thịnh 01/03/2004 Nam 10A15 A104A H103C
32 Phạm Thị Mai  Thùy 22/05/2004 Nữ 10A15 T102A L103B
33 Bùi Minh   Triết 31/10/2004 Nam 10A15 T103B L103B
34 Văn Nguyễn Phương  Trinh 26/05/2004 Nữ 10A15
35 Nguyễn Thành  Trung 26/09/2004 Nam 10A15
36 Nguyễn Ngọc  16/05/2004 Nữ 10A15
37 Vũ Thị Ngọc  Uyên 18/01/2004 Nữ 10A15 T101C
38 Bùi Nguyễn Huyền  Vy 06/09/2004 Nữ 10A15
39 Kiều Hoàng Thúy  Vy 10/11/2004 Nữ 10A15 T103B H104A