Danh sách lớp 10, năm học 2020 – 2021 và thời gian tập trung nhận đồng phục

0
21822

Ngày 28/8/2020 tập trung học sinh khối 10, năm học 2020 – 2021 để nhận lớp và đồng phục. Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, nhà trường yêu cầu học sinh khối 10 thực hiện như sau:

  • Lên trường chính xác thời gian theo bảng phân thời gian phía dưới.
  • Mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn 01 mét.
  • Không tụ tập theo nhóm. Nhận đồng phục xong thì ra về ngay.
  • Thường xuyên theo dõi thông báo trên trang thông tin điện tử này.
  • Dự kiến khai giảng năm học lúc 07 giờ ngày 05/9/2020 (Sẽ thông báo chi tiết vào ngày 03/9/2020 trên trang thông tin này)

BẢNG PHÂN THỜI GIAN NHẬN LỚP VÀ ĐỒNG PHỤC (Ngày 28/8/2020)

Thời gian Lớp
07h00′ – 07h30′ 10A01
07h30′ – 08h00′ 10A02
08h00′ – 08h30′ 10A03
08h30′ – 09h00′ 10A04
09h00′ – 09h30′ 10A05
09h30′ – 10h00′ 10A06
10h00′ – 10h30′ 10A07
10h30′ – 11h00′ 10A08
13h30′ – 14h00′ 10A09
14h00′ – 14h30′ 10A10
14h30′ – 15h00′ 10A11
15h00′ – 15h30′ 10A12
15h30′ – 16h00′ 10A13
16h00′ – 16h30′ 10A14
16h30′ – 17h00′ 10A15

BẢNG XẾP LỚP

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Lớp
1 Trần Thị Thúy An 16-09-2005 10A01
2 Nguyễn Thế An 24-02-2005 10A06
3 Lã Nguyễn Quốc An 19/09/2005 10A12
4 Trịnh Hoàng Bảo An 15-06-2005 10A15
5 Phạm Lê Hoài An 15-03-2005 10A06
6 Đinh Phạm Phước An 18-07-2005 10A03
7 Nguyễn Hoài Khánh An 25/08/2005 10A12
8 Lương Thái An 01-04-2005 10A01
9 Đoàn Phạm Thúy An 28-09-2005 10A06
10 Vũ Hoàng An 25-04-2004 10A15
11 Nguyễn Thị Bình An 27-06-2005 10A07
12 Phạm Thế An 28-08-2005 10A09
13 Nguyễn Vũ Ân 01-06-2005 10A05
14 Nguyễn Quỳnh Anh 24-02-2005 10A02
15 Phạm Ngọc Anh 17/06/2005 10A08
16 Trương Thị Thùy Anh 03-11-2005 10A04
17 Trần Đăng Thiên Anh 08-05-2005 10A10
18 Đặng Nam Anh 15-02-2005 10A06
19 Lê Quỳnh Anh 07-02-2005 10A11
20 Trần Tuấn Anh 12-09-2005 10A03
21 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 21-01-2005 10A10
22 Đỗ Minh Anh 03-04-2005 10A01
23 Ngô Thị Phương Anh 14-05-2005 10A04
24 Đinh Hoàng Anh 29/10/2005 10A13
25 Trần Đoàn Phương Anh 12-02-2005 10A01
26 Mai Huỳnh Tuấn Anh 18/08/2005 10A05
27 Nguyễn Minh Anh 16-12-2005 10A13
28 Nguyễn Vũ Hà Anh 13-10-2005 10A15
29 Nguyễn Nhật Anh 18-08-2005 10A13
30 Nguyễn Phạm Quang Anh 18-11-2005 10A14
31 Đặng Vũ Phương Anh 26-12-2005 10A08
32 Trần Thị Vân Anh 27-06-2005 10A02
33 Bùi Nguyễn Trâm Anh 09/05/2005 10A07
34 Lê Đức Anh 17/10/2005 10A05
35 Phạm Bá Hải Anh 14/08/2005 10A10
36 Trần Thị Mai Anh 11/11/2005 10A10
37 Vũ Phương Anh 26-03-2005 10A11
38 Phạm Hoàng Anh 27/04/2005 10A12
39 Lại Thị Mai Anh 28-10-2005 10A15
40 Cháu Gia Bách 08-06-2005 10A09
41 Nguyễn Tuyết Băng 18-09-2005 10A06
42 Phạm Hữu Bằng 02/02/2005 10A09
43 Hoàng Lưu Hoài Bảo 04-10-2005 10A02
44 Trần Gia Bảo 12-08-2005 10A11
45 Nguyễn Thái Bảo 04-05-2005 10A07
46 Hà Gia Bảo 23-01-2005 10A08
47 Trần Gia Bảo 03-10-2005 10A09
48 Đặng Quốc Bảo 26-12-2005 10A09
49 Tống Gia Bảo 04-05-2005 10A11
50 Trần Gia Bảo 19/03/2005 10A07
51 Vũ Nguyễn Ngọc Bích 14-12-2005 10A01
52 Phạm Thị Biên 05/06/2005 10A08
53 Trương Quốc Bình 29-08-2005 10A10
54 Nguyễn Văn Bình 13-09-2004 10A05
55 Triệu Quang Phúc Bình 08/03/2005 10A06
56 Đinh Ngọc Bảo Châu 16/07/2005 10A04
57 Hoàng Ngọc Minh Châu 19/07/2005 10A06
58 Đoàn Linh Chi 05-09-2005 10A12
59 Phạm An Chi 19/08/2005 10A08
60 Nguyễn Ngọc Kim Chi 26-10-2005 10A09
61 Nguyễn Nhật Chương 29-08-2005 10A01
62 Trần Doãn Cường 19/04/2005 10A08
63 Trần Nguyễn Kiên Cường 12-08-2005 10A06
64 Nguyễn Hải Đăng 15-02-2005 10A03
65 Nguyễn Lê Nhật Đăng 08-02-2005 10A01
66 Nguyễn Minh Đăng 15-02-2005 10A01
67 Trần Công Danh 17-12-2005 10A10
68 Trần Đặng Thành Danh 11-04-2005 10A12
69 Lê Hoàng Danh 13/01/2005 10A07
70 Hoàng Bích Đào 03-07-2005 10A03
71 Lê Quốc Đạt 18-04-2005 10A01
72 Nguyễn Bảo Thành Đạt 04-05-2005 10A03
73 Hồ Minh Đạt 13-08-2005 10A04
74 Trương Hiển Đạt 27/05/2005 10A03
75 Nguyễn Đình Đạt 07-05-2005 10A10
76 Bùi Tiến Đạt 25-08-2005 10A10
77 Lê Gia Thành Đạt 16-02-2005 10A11
78 Trương Trọng Đạt 12/08/2005 10A07
79 Nguyễn Tiến Đạt 23-11-2005 10A08
80 Nguyễn Hữu Đạt 12-04-2005 10A14
81 Bùi Đức Đạt 21-09-2005 10A09
82 Nguyễn Đinh Đức Đạt 20/07/2005 10A08
83 Nguyễn Phạm Ngọc Diễm 05-06-2005 10A02
84 Nguyễn Đình Khánh Đoan 16-04-2005 10A12
85 Phạm Công Đoàn 16-11-2005 10A11
86 Lê Văn Đoàn 03-11-2005 10A10
87 Đặng Trương Liêu Đông 30-01-2005 10A04
88 Phan Nguyễn Tự Đồng 05-11-2005 10A06
89 Hoàng Ngọc Du 19-04-2005 10A02
90 Hoàng Minh Đức 03-11-2005 10A06
91 Chu Tuấn Đức 27-10-2005 10A14
92 Trần Minh Đức 24-11-2005 10A05
93 Nguyễn Minh Đức 23-05-2005 10A04
94 Trần Nguyễn Ngọc Dung 08/03/2005 10A03
95 Huỳnh Thị Kim Dung 01-11-2005 10A14
96 Nguyễn Thị Thùy Dung 31/07/2005 10A06
97 Hoàng Thị Ngọc Dung 03-05-2005 10A15
98 Lê Thị Mỹ Dung 26/11/2005 10A09
99 Vũ Ngọc Dung 08-07-2005 10A12
100 Hoàng Thùy Dung 04-05-2005 10A08
101 Đỗ Thị Kim Dung 16-06-2005 10A05
102 Trần Trung Dũng 11-11-2005 10A02
103 Chế Văn Dũng 03-03-2005 10A02
104 Nguyễn Tấn Dũng 16-12-2005 10A04
105 Lê Văn Dũng 22/06/2005 10A09
106 Nguyễn Đình Đức Dũng 18-06-2005 10A01
107 Nguyễn Dương 27-06-2005 10A03
108 Lê Thị Thùy Dương 29-10-2005 10A06
109 Trần Quyết Duy 21-08-2005 10A04
110 Vũ Đoàn Minh Duy 06-10-2005 10A07
111 Lê Ngọc Mỹ Duyên 29-10-2005 10A14
112 Trần Hoài Duyên 13-12-2005 10A06
113 Nguyễn An Duyệt 12-05-2005 10A02
114 Lê Thị Châu Giang 28/12/2005 10A07
115 Nguyễn Thị Hà Giang 04-10-2005 10A06
116 Nguyễn Vũ Quỳnh Giang 21-11-2005 10A04
117 Lê Thiều Hương Giang 17-10-2005 10A03
118 Nguyễn Thị Thanh Giang 27-03-2005 10A03
119 Nguyễn Đăng Trường Giang 30-04-2005 10A10
120 Nguyễn Hương Giang 17-06-2005 10A11
121 Phan Cẩm Giang 20/08/2005 10A10
122 Lê Võ Trà Giang 05/09/2005 10A07
123 Trần Lê Quỳnh Giang 29/10/2005 10A06
124 Mai Ngọc Quỳnh Giao 31-08-2005 10A12
125 Hoàng Ngọc Thái 27-12-2005 10A01
126 Bùi Ngọc Hoàng 18/2/2005 10A04
127 Nguyễn Thị Thu 31-08-2004 10A12
128 Nguyễn Thị Phương 19/03/2005 10A07
129 Nguyễn Ngọc 18-01-2005 10A01
130 Vũ Lê Diệu 06-10-2005 10A07
131 Đinh Thị Thanh 25-05-2005 10A13
132 Trần Ngọc Thúy 16-03-2005 10A07
133 Đặng Quỳnh Nhật Hạ 20-07-2005 10A03
134 Trần Minh Hải 19-11-2005 10A06
135 Mai Hoàng Hải 30-08-2005 10A07
136 Đinh Văn Sơn Hải 01-04-2005 10A08
137 Vũ Quốc Hải 03-11-2005 10A09
138 Vũ Ngọc Bảo Hân 12/04/2005 10A11
139 Nguyễn Gia Hân 04/11/2005 10A11
140 Bùi Nguyễn Bảo Hân 12-07-2005 10A03
141 Lê Gia Hân 02-03-2005 10A08
142 Tống Ngọc Hân 01-11-2005 10A11
143 Nguyễn Nhật Gia Hân 04-05-2005 10A13
144 Nguyễn Ngọc Gia Hân 20-08-2005 10A10
145 Nguyễn Bá Hãn 27-05-2005 10A10
146 Nguyễn Thị Thanh Hằng 15-02-2005 10A12
147 Lê Thị Mỹ Hạnh 26-03-2005 10A09
148 Dìn Minh Hào 04-08-2005 10A03
149 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/12/2005 10A06
150 Hồ Thúy Hiền 30/01/2005 10A08
151 Tăng Thị Hiền 28-08-2005 10A14
152 Trương Trọng Hiền 19-12-2005 10A14
153 Phạm Thanh Hiển 20-07-2005 10A02
154 Võ Duy Hiếu 06-12-2005 10A01
155 Nguyễn Dư Trung Hiếu 14-11-2005 10A15
156 Phạm Quang Hiếu 30/09/2005 10A11
157 Phạm Minh Hiếu 29-12-2005 10A05
158 Nguyễn Tấn Hiếu 03-09-2005 10A02
159 Lê Minh Hiếu 21-06-2005 10A02
160 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu 21-09-2005 10A04
161 Dương Trọng Hòa 08-10-2005 10A15
162 Tống Đức Hòa 23-11-2005 10A04
163 Hoàng Thị Thuý Hòa 15-02-2005 10A05
164 Nguyễn Mỹ Hòa 23-10-2005 10A11
165 Vũ Thúy Hòa 12-07-2005 10A10
166 Nguyễn Tuấn Hoàn 10/08/2004 10A05
167 Nguyễn Việt Hoàng 22-11-2005 10A02
168 Đặng Việt Hoàng 30-03-2005 10A01
169 Đỗ Đoàn Duy Hoàng 01-03-2005 10A09
170 Phạm Ngọc Huy Hoàng 01/09/2005 10A10
171 Ngô Huy Hoàng 29/11/2005 10A14
172 Tạ Thanh Hoàng 01-05-2005 10A12
173 Võ Nhật Hoàng 26-03-2005 10A12
174 Quách Nguyễn Trung Hoàng 01-02-2005 10A04
175 Nguyễn Thị Kim Hồng 02-01-2005 10A04
176 Lê Thị Thu Hồng 21-02-2005 10A08
177 Nguyễn Thị Ánh Hồng 20-06-2005 10A11
178 Phạm Trần Thanh Huệ 06-10-2005 10A09
179 Nguyễn Đức Hùng 23-06-2005 10A09
180 Nguyễn Mạnh Hùng 18-02-2005 10A04
181 Đinh Nguyễn Thanh Hùng 21-07-2005 10A02
182 Trần Thanh Hùng 07-05-2005 10A13
183 Ngô Phi Hùng 06/07/2005 10A14
184 Dương Quốc Hưng 15-03-2005 10A10
185 Phạm Tuấn Hưng 14/12/2005 10A11
186 Nguyễn Ngọc Hưng 28/08/2005 10A06
187 Trần Thị Lan Hương 09-10-2005 10A10
188 Ngô Ngọc Thanh Hương 16/05/2005 10A11
189 Đỗ Thị Thanh Hương 28/04/2005 10A12
190 Nguyễn Việt Thiên Hương 01-05-2005 10A05
191 Bùi Thu Hương 11-12-2005 10A02
192 Nguyễn Thanh Hương 16/09/2005 10A09
193 Nguyễn Thị Thanh Hương 06/11/2005 10A10
194 Võ Ngọc Quỳnh Hương 02-03-2005 10A04
195 Nguyễn Thùy Hương 16/09/2005 10A09
196 Tống Nguyễn Diệu Hương 01-03-2005 10A15
197 Trịnh Hoàng Quỳnh Hương 13/12/2005 10A05
198 Trương Ngọc Mai Hương 16/01/2005 10A07
199 Vũ Thiên Hưởng 17-04-2005 10A08
200 Nguyễn Trọng Hưởng 20-08-2005 10A04
201 Ngô Minh Huy 15-07-2005 10A11
202 Ngô Trần Thanh Huy 17-03-2005 10A02
203 Vũ Gia Huy 05-03-2005 10A03
204 Nguyễn Quang Huy 05-12-2004 10A13
205 Đinh Vũ Quang Huy 18/01/2005 10A12
206 Phạm Gia Huy 17-10-2005 10A13
207 Lê Gia Huy 02-07-2005 10A15
208 Phạm Minh Huyền 08-10-2005 10A02
209 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20-12-2005 10A02
210 Trần Thanh Huyền 21-08-2005 10A13
211 Phạm Thị Bích Huyền 16-02-2005 10A02
212 Nguyễn Thị Thu Huyền 13/11/2005 10A11
213 Nguyễn Trần Diệu Huyền 18/8/2005 10A14
214 Cao Minh Thanh Huyền 01-01-2005 10A12
215 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/05/2005 10A04
216 Nguyễn Thục Song Hy 25-01-2005 10A01
217 Đỗ Khang 23-04-2005 10A01
218 Vũ Minh Khang 20-07-2005 10A09
219 Hồ Lê Chí Khang 11-11-2005 10A13
220 Đinh Mai Khanh 01-03-2005 10A02
221 Nguyễn Võ Ngọc Khanh 20-03-2005 10A15
222 Trần Viết Bảo Khanh 23-08-2005 10A05
223 Vũ Nam Khánh 19-02-2005 10A01
224 Trần Diệu Khánh 18/07/2005 10A12
225 Đoàn Vân Khánh 20-03-2005 10A15
226 Nguyễn Hà Duy Khánh 24-06-2005 10A12
227 Đinh Nam Khánh 15-07-2005 10A01
228 Nguyễn Duy Khánh 26-06-2005 10A13
229 Nguyễn Gia Khiêm 14/10/2005 10A06
230 Võ Đăng Khoa 19/10/2005 10A13
231 Nguyễn Anh Khoa 16/05/2005 10A07
232 Phạm Trịnh Đăng Khoa 15-12-2005 10A15
233 Nguyễn Tiết Hoàng Khôi 16-08-2005 10A13
234 Phạm Hồng Nguyên Khuê 27/01/2005 10A08
235 Trần Lê Anh Kiệt 15-04-2005 10A03
236 Nguyễn Tuấn Kiệt 02/01/2005 10A14
237 Vũ Đình Anh Kiệt 27-12-2005 10A01
238 Nguyễn Thành Kỳ 07-04-2005 10A03
239 Nguyễn Lương Thành Lâm 19-08-2005 10A09
240 Trần Ngọc Bảo Lan 19/10/2005 10A15
241 Trần Thanh Liêm 24-04-2005 10A08
242 Trần Phạm Khánh Linh 12-07-2005 10A10
243 Mai Nguyễn Thảo Linh 23-12-2005 10A11
244 Đoàn Linh 13/09/2005 10A02
245 Trần Khánh Linh 04-09-2005 10A10
246 Phạm Khánh Linh 22-05-2005 10A04
247 Lã Thị Thuỳ Linh 11/09/2005 10A14
248 Phan Thị Khánh Linh 27/02/2005 10A12
249 Hoàng Nguyễn Khánh Linh 10-05-2005 10A01
250 Đỗ Phương Linh 21-06-2005 10A13
251 Nguyễn Phạm Ngọc Linh 18-09-2005 10A04
252 Phạm Công Linh 23/03/2005 10A02
253 Vũ Phạm Ngọc Linh 25/08/2005 10A12
254 Đỗ Thị Mai Linh 23-05-2005 10A11
255 Hồ Thùy Linh 01-10-2005 10A15
256 Bùi Thùy Linh 02-07-2005 10A11
257 Vũ Ngọc Linh 05-04-2005 10A05
258 Nguyễn Lê Khánh Linh 24-06-2005 10A08
259 Chu Gia Linh 29-08-2005 10A15
260 Vũ Ngọc Khánh Linh 24-12-2005 10A14
261 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 10-07-2005 10A08
262 Bùi Thị Quế Lĩnh 24/07/2005 10A01
263 Trần Thị Ngọc Loan 27-06-2005 10A06
264 Nguyễn Đình Lộc 26-01-2005 10A01
265 Lương Lê Quang Lộc 03-01-2005 10A05
266 Trần Hoàng Long 04/12/2005 10A12
267 Trần Dương Gia Long 20-04-2005 10A05
268 Nguyễn Hải Long 01-04-2005 10A06
269 Vương Việt Long 21-07-2005 10A07
270 Trần Bảo Long 03-06-2005 10A08
271 Lê Gia Long 01-10-2005 10A09
272 Nguyễn Hoàng Long 17/19/2005 10A07
273 Nguyễn Hữu Luân 19-10-2005 10A03
274 Nguyễn Xuân Đình Lực 24-08-2005 10A03
275 Lê Trần Thảo Ly 10-03-2005 10A06
276 Nguyễn Thiên 18/07/2005 10A09
277 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 24-01-2005 10A01
278 Hoàng Xuân Mai 05-04-2005 10A14
279 Võ Thanh Mai 12-08-2005 10A03
280 Đinh Thị Tuyết Mai 02-07-2005 10A14
281 Hoàng Nguyễn Xuân Mai 04-02-2005 10A13
282 Huỳnh Thị Tú Mai 11-11-2005 10A10
283 Phạm Đặng Xuân Mai 27/04/2005 10A12
284 Nguyễn Đức Mạnh 22/06/2005 10A04
285 Nguyễn Đức Mạnh 27-12-2005 10A09
286 Nguyễn Lê Giáng Mi 26-10-2005 10A05
287 Nguyễn Trần Phương Mi 10/08/2005 10A07
288 Phạm Quang Minh 21-08-2005 10A10
289 Phùng Tuấn Minh 18/11/2005 10A11
290 Trần Nhật Minh 06-10-2005 10A06
291 Chạc Thị Thanh Minh 04-04-2005 10A14
292 Võ Khắc Minh 15-03-2005 10A04
293 Lê Ngọc Minh 29-08-2005 10A06
294 Lưu Thị Minh 02/07/2005 10A08
295 Đoàn Trần Quang Minh 01-09-2005 10A02
296 Nguyễn Thế Minh 02-02-2005 10A03
297 Bùi Quang Minh 12/03/2005 10A07
298 Trần Phú Thế Minh 27/07/2005 10A07
299 Đào Thị Hương 17/03/2005 10A15
300 Nguyễn Đỗ Hạ My 24-10-2005 10A02
301 Trần Nguyễn Trà My 17-08-2005 10A12
302 Huỳnh Huyền My 07-07-2005 10A07
303 Lê Trà My 12/03/2005 10A05
304 Nguyễn Trần Thảo My 10-04-2005 10A03
305 Nguyễn Thị Trà My 11-10-2005 10A07
306 Nguyễn Phan Lê Hoàn Mỹ 24-04-2005 10A14
307 Nguyễn Phạm Ngọc Mỹ 15-05-2005 10A10
308 Nguyễn Hữu Phương Nam 14-12-2005 10A02
309 Nguyễn Văn Nam 03/06/2005 10A12
310 Chu Hữu Hoài Nam 05-11-2005 10A12
311 Nguyễn Hoài Nam 01/02/2005 10A05
312 Nguyễn Viết Nam 03-09-2005 10A10
313 Nguyễn Hoài Nam 07/02/2005 10A11
314 Ngô Trần Dương Nam 12-09-2005 10A01
315 Vũ Nguyễn Ngọc Năng 16/11/2005 10A07
316 Nguyễn Thị Thúy Nga 27-06-2005 10A15
317 Đặng Nguyễn Thùy Ngân 21-07-2005 10A03
318 Nguyễn Thị Thảo Ngân 24/03/2005 10A11
319 Lê Thanh Ngân 12/09/2005 10A13
320 Nguyễn Thanh Ngân 17-07-2005 10A10
321 Phạm Thị Kim Ngân 23/09/2005 10A07
322 Đặng Kim Ngân 19/07/2005 10A07
323 Đinh Gia Uyển Nghi 25-10-2005 10A09
324 Vũ Bạch Gia Nghi 13/04/2005 10A03
325 Tạ Hữu Nghĩa 24/01/2005 10A14
326 Nguyễn Đức Nghĩa 01-07-2005 10A08
327 Nguyễn Trần Mỹ Ngọc 26/12/2005 10A09
328 Trương Bảo Ngọc 11-06-2005 10A10
329 Hoàng Ngọc 27-07-2005 10A14
330 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 16/02/2005 10A15
331 Nguyễn Lê Khánh Ngọc 26-07-2005 10A04
332 Dương Bích Ngọc 26-11-2005 10A04
333 Nguyễn Trọng Bảo Ngọc 11/08/2005 10A06
334 Phạm Lê Thanh Ngọc 24-10-2005 10A01
335 Đỗ Thị Kim Ngọc 09/04/2005 10A14
336 Lã Thị Ánh Ngọc 25-02-2005 10A06
337 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 16-10-2005 10A07
338 Bùi Tuyết Ngọc 16-10-2005 10A06
339 Trần Bảo Ngọc 10-03-2005 10A07
340 Lê Thị Bảo Ngọc 24-10-2005 10A13
341 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 14-12-2005 10A13
342 Lê Trần Thảo Nguyên 18/10/2005 10A02
343 Phan Châu Nguyên 21-06-2005 10A04
344 Nguyễn Thảo Nguyên 20/10/2005 10A09
345 Trần Minh Thảo Nguyên 20-01-2005 10A08
346 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên 21-09-2005 10A12
347 Nguyễn Nhật Nguyễn 21-01-2005 10A15
348 Đậu Hồ Ánh Nguyệt 05/09/2005 10A08
349 Trần Thị Ánh Nguyệt 27-12-2005 10A10
350 Trần Vũ Thái Nguyệt 03-09-2005 10A01
351 Bùi Thiện Nhân 31-07-2005 10A08
352 Nguyễn Duy Nhất 23-04-2005 10A02
353 Trương Minh Nhật 20-10-2005 10A01
354 Cao Đức Nhật 10-06-2005 10A13
355 Nguyễn Đình Nhật 19-05-2005 10A09
356 Triệu Minh Nhật 18-02-2005 10A08
357 Lê Đặng Quang Nhật 25-06-2005 10A14
358 Trương Minh Nhật 23-04-2005 10A14
359 Đỗ Vũ Yến Nhi 27-06-2005 10A15
360 Nguyễn Lê Yến Nhi 16-01-2005 10A05
361 Hồ Phạm Ý Nhi 13-06-2005 10A14
362 Lê Ngọc Yến Nhi 14-06-2005 10A15
363 Lê Nguyễn Phương Nhi 12-03-2005 10A13
364 Lê Hoàng Yến Nhi 14/08/2005 10A14
365 Phạm Yến Nhi 19-09-2005 10A15
366 Lưu Yến Nhi 25-09-2005 10A13
367 Phạm Ngọc Quỳnh Nhi 14-10-2005 10A12
368 Trần Võ Yến Nhi 02-09-2005 10A13
369 Hồ Thị Ngọc Nhi 29-01-2005 10A14
370 Bùi Ngọc Vân Nhi 28/04/2005 10A07
371 Nguyễn Ngọc Nhi 14-03-2005 10A01
372 Lưu Ngọc Lan Nhi 10-04-2005 10A03
373 Trần Nguyễn Phương Nhi 17-06-2005 10A10
374 Vương Yến Nhi 13-04-2005 10A12
375 Trương Thị Thảo Nhi 25-03-2005 10A13
376 Lưu Thị Yến Nhi 10/07/2005 10A11
377 Phạm Nguyễn Yến Nhi 05/05/2005 10A11
378 Nguyễn Gia Khánh Nhiên 04/05/2005 10A07
379 Trần Ngọc Tuyết Như 22-09-2005 10A02
380 Phan Thị Gia Như 05-07-2005 10A05
381 Phùng Gia Như 14/03/2005 10A13
382 Đặng Dương Tâm Như 29-08-2005 10A15
383 Lê Tâm Như 25-08-2005 10A09
384 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 31-10-2005 10A10
385 Bùi Quỳnh Như 02/04/2005 10A15
386 Nguyễn Phúc Hồng Nhung 07-01-2005 10A05
387 Mai Hoàng Nhung 21-07-2005 10A05
388 Phạm Thị Hồng Nhung 15-04-2005 10A09
389 Đặng Thị Hoàng Oanh 18/07/2005 10A02
390 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 15/12/2005 10A07
391 Phạm An Pha 08-10-2005 10A02
392 Đoàn Vĩnh Phát 22/10/2005 10A13
393 Hoàng Gia Phát 16-08-2005 10A15
394 Võ Thành Phát 23-03-2005 10A03
395 Nguyễn Công Phát 22/12/2005 10A15
396 Đặng Tiến Phong 01-10-2005 10A02
397 Nguyễn Thế Phú 26-11-2005 10A01
398 Cao Khắc Anh Phú 11/09/2005 10A05
399 Đỗ Xuân Phú 12-06-2005 10A08
400 Trương Vũ Phúc 25/2/2005 10A04
401 Đinh Nguyễn Thanh Phúc 14-10-2005 10A12
402 Hoàng Bảo Phúc 09/04/2005 10A06
403 Nguyễn Thiên Phúc 06/12/2005 10A11
404 Nguyễn Cảnh Phước 19-06-2005 10A14
405 Nguyễn Hồ Quang Phước 09/10/2005 10A04
406 Nguyễn Hồng Phước 12/07/2005 10A10
407 Lưu Thị Mai Phương 23/07/2005 10A02
408 Hoàng Thị Bích Phương 04-03-2005 10A14
409 Phạm Vũ Hà Phương 24/03/2005 10A01
410 Hồ Bùi Thảo Phương 22-04-2005 10A05
411 Lê Ngọc Yến Phương 06-10-2005 10A06
412 Trần Nguyễn Thu Phương 10/04/2005 10A06
413 Nguyễn Quế Phương 19-08-2005 10A08
414 Nguyễn Thanh Phương 21-09-2005 10A09
415 Vũ Anh Phương 26/12/2005 10A15
416 Nguyễn Bích Phương 19/07/2005 10A04
417 Phạm Nhật Uyên Phương 16-12-2005 10A09
418 Nguyễn Minh Phương 10/01/2005 10A09
419 Nguyễn Minh Quân 06-04-2005 10A13
420 Phạm Đức Quân 22-12-2005 10A14
421 Nguyễn Thái Quân 25/06/2005 10A05
422 Trần Anh Quân 25-11-2005 10A04
423 Vũ Minh Quân 07-12-2005 10A11
424 Trần Duy Quang 23-02-2005 10A14
425 Lê Ngọc Quang 29-08-2005 10A10
426 Đoàn Văn Quang 18-08-2005 10A09
427 Phạm Anh Quốc 09-05-2005 10A03
428 Phan Ngọc Quý 19-12-2005 10A06
429 Vũ Văn Quý 10-09-2005 10A11
430 Nguyễn Đức Quý 06/11/2005 10A15
431 Trần Hữu Kim Qúy 05/09/2005 10A05
432 Đinh Phạm Thảo Quyên 10-10-2005 10A02
433 Nguyễn Đỗ Xuân Quỳnh 29-11-2005 10A03
434 Lưu Đỗ Vân Quỳnh 21-11-2005 10A02
435 Phạm Thị Lệ Quỳnh 23-04-2005 10A08
436 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 12-10-2005 10A10
437 Bùi Thị Như Quỳnh 22-06-2005 10A10
438 Thân Thị Hương Quỳnh 17-06-2005 10A05
439 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh 23-07-2005 10A13
440 Nguyễn Phương Quỳnh 14/10/2005 10A11
441 Phạm Ngọc Xuân Quỳnh 17-02-2005 10A10
442 Vũ Minh Sang 05/01/2005 10A13
443 Nguyễn Hồng Sang 22-05-2005 10A04
444 Hoàng Phước Sang 15/02/2005 10A06
445 Nguyễn Hải Sơn 04-01-2005 10A03
446 Bùi Hoàng Thái Sơn 12-01-2005 10A05
447 Nguyễn Thanh Sơn 23/01/2005 10A15
448 Phạm Nguyễn Minh Sơn 20-08-2005 10A04
449 Dương Hồng Sơn 16/01/2005 10A15
450 Nguyễn Hữu Nam Sơn 13-05-2005 10A10
451 Lê Hoàng Sơn 18-03-2005 10A06
452 Trần Nguyễn Anh Tài 05-04-2005 10A07
453 Dương Phước Tài 10-07-2005 10A12
454 Nguyễn Thành Tài 28/05/2005 10A13
455 Vũ Thành Tài 07-06-2005 10A02
456 Nguyễn Đức Tài 12/05/2005 10A07
457 Phạm Thị Minh Tâm 07-10-2005 10A04
458 Nguyễn Thanh Tâm 26/02/2005 10A09
459 Trương Minh Tâm 04-02-2005 10A11
460 Dương Nguyên Tâm 17-10-2005 10A11
461 Nguyễn Đức Tân 16/06/2005 10A12
462 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 01/01/2005 10A05
463 Lê Đức Thái 09-11-2005 10A08
464 Trần Quốc Thái 08-07-2005 10A06
465 Hà Ngọc Minh Thái 21-03-2005 10A07
466 Bùi Chiến Thắng 30-04-2005 10A08
467 Hồ Hữu Thắng 14-01-2005 10A07
468 Phạm Đức Thắng 05-05-2005 10A02
469 Nguyễn Chí Thanh 14-09-2005 10A12
470 Nguyễn Chí Thanh 21/06/2005 10A13
471 Nguyễn Ngọc Phương Thanh 29/04/2005 10A08
472 Trần Hữu Kim Thành 21/10/2005 10A15
473 Cao Tiến Thành 11-03-2005 10A09
474 Vũ Đức Thành 07/03/2005 10A11
475 Vũ Tiến Thành 25-12-2005 10A13
476 Phạm Mai Diệu Thảo 08-09-2005 10A05
477 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04-12-2005 10A03
478 Đoàn Phương Ngọc Thảo 21-11-2005 10A13
479 Võ Thị Phương Thảo 27/08/2005 10A09
480 Nguyễn Minh Thảo 26-10-2005 10A14
481 Trần Nguyễn Phương Thảo 28-07-2005 10A10
482 Vũ Bích Thảo 18-05-2005 10A11
483 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 01/12/2005 10A12
484 Vũ Thị Thanh Thảo 25-09-2005 10A12
485 Đinh Hương Thảo 02/12/2005 10A06
486 Nguyễn Phương Thảo 15/11/2005 10A07
487 Nguyễn Phương Thảo 23-02-2005 10A05
488 Nguyễn Gia Thế 16-03-2005 10A02
489 Nguyễn Thị Ngọc Thi 05/01/2005 10A06
490 Võ Trần Yến Thi 17-04-2005 10A14
491 Bùi Đức Thiện 09-06-2005 10A01
492 Trần Hoàng Khánh Thiện 16-10-2005 10A14
493 Vũ Đoàn Đức Thịnh 09-11-2005 10A02
494 Vũ Đức Trường Thịnh 29-03-2005 10A03
495 Dương Quốc Thịnh 18-07-2005 10A07
496 Vũ Minh Thông 25-05-2005 10A01
497 Vũ Thị Hoài Thu 12-12-2004 10A12
498 Phạm Anh Thư 13-05-2005 10A03
499 Hoàng Bùi Minh Thư 09/06/2005 10A09
500 Đỗ Minh Thư 17-10-2005 10A03
501 Dương Anh Thư 04-02-2005 10A08
502 Trần Tâm Thư 17-06-2005 10A10
503 Vũ Ngọc Minh Thư 02-02-2005 10A04
504 Nguyễn Ngọc Minh Thư 07/12/2005 10A08
505 Nguyễn Hoàng Minh Thư 27-05-2005 10A15
506 Phạm Lê Anh Thư 13-05-2005 10A05
507 Phạm Lê Hoài Thương 15-03-2005 10A08
508 Lại Thị Mộng Thuỳ 01/11/2005 10A03
509 Trịnh Thanh Thúy 21-05-2005 10A06
510 Phạm Ngọc Như Thùy 07-12-2005 10A04
511 Nguyễn Thị Thu Thủy 17/05/2005 10A09
512 Nguyễn Thanh Thủy 07-12-2005 10A01
513 Nguyễn Thanh Hồng Thy 20-08-2005 10A04
514 Nguyễn Trịnh Thủy Tiên 18/03/2005 10A05
515 Vũ Thụy Mỹ Tiên 19-12-2005 10A12
516 Bùi Cẩm Tiên 28-06-2005 10A12
517 Cao Thị Hải Tiên 16-06-2005 10A13
518 Hà Thị Cẩm Tiên 30/09/2005 10A01
519 Trịnh Nguyễn Mạnh Tiến 07-08-2005 10A01
520 Bùi Dương Ngọc Tiến 04/08/2005 10A10
521 Dương Khánh Toàn 19-09-2005 10A03
522 Quách Sơn Trà 21-01-2005 10A01
523 Nguyễn Thị Thanh Trà 31-10-2005 10A14
524 Đoàn Đặng Bảo Trâm 06-04-2005 10A11
525 Phạm Huyền Trâm 01/01/2005 10A02
526 Nguyễn Hoài Bảo Trân 22-04-2005 10A04
527 Diệc Bảo Trân 22/10/2005 10A14
528 Nguyễn Thị Bảo Trân 27-07-2005 10A04
529 Vũ Nguyễn Ngọc Trân 13-08-2005 10A01
530 Trần Trân Trân 14/07/2005 10A12
531 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 24-08-2005 10A13
532 Nguyễn Lê Bảo Trân 11-09-2005 10A06
533 Phạm Thị Huyền Trang 07-06-2005 10A02
534 Trịnh Thị Thùy Trang 01-01-2005 10A15
535 Nguyễn Thị Thu Trang 24-11-2005 10A13
536 Phạm Đào Như Trang 11/10/2005 10A13
537 Nguyễn Quỳnh Trang 02-09-2005 10A14
538 Tằng Thụy Thùy Trang 25-09-2005 10A09
539 Lê Ngọc Huyền Trang 22-04-2005 10A07
540 Mai Hà Trang 22-01-2005 10A14
541 Phạm Huyền Trang 04-01-2005 10A09
542 Nguyễn Thị Thùy Trang 24-06-2005 10A10
543 Phạm Lê Thiên Trang 01-02-2005 10A07
544 Đào Hữu Trí 13/05/2005 10A10
545 Đỗ Minh Trí 20-03-2005 10A12
546 Nguyễn Bảo Trinh 20/09/2005 10A15
547 Lê Văn Đức Trọng 12/02/2005 10A01
548 Quản Minh Trúc 27-08-2005 10A15
549 Nguyễn Tường Đoan Trúc 24-08-2005 10A15
550 Nguyễn Diệp Xuân Trúc 10-01-2005 10A02
551 Trần Chí Trung 16-06-2005 10A11
552 Nguyễn Thành Trung 01-07-2005 10A08
553 Hà Minh Trường 03-03-2005 10A05
554 Nguyễn Phi Trường 13-04-2005 10A15
555 Võ Quang Trường 21/10/2005 10A04
556 Nguyễn Lâm Trường 06/02/2005 10A03
557 Lê Thị Ngọc 21-03-2005 10A08
558 Dương Đào Thanh 13-09-2005 10A05
559 Trần Thanh 16/11/2005 10A14
560 Lê Minh Tuấn 25-11-2005 10A15
561 Lê Công Tuấn 07-10-2005 10A11
562 Nguyễn Văn Tuấn 27-12-2005 10A03
563 Phạm Anh Tuấn 06-05-2005 10A11
564 Đinh Hồ Anh Tuấn 29-01-2005 10A01
565 Nguyễn Huy Mạnh Tuấn 09-05-2005 10A04
566 Đặng Anh Tuấn 18-01-2005 10A13
567 Ngô Hoàng Tuấn 26/03/2005 10A13
568 Vũ Anh Tuấn 24/4/2005 10A12
569 Nguyễn Đình Thái Tuệ 28-07-2005 10A03
570 Lê Anh Tùng 05/02/2005 10A12
571 Nguyễn Thanh Tùng 24-09-2005 10A11
572 Nguyễn Đình Bảo Tùng 12/03/2005 10A06
573 Nguyễn Ngọc Tuyết 13-02-2005 10A13
574 Nguyễn Quốc Uy 27/01/2005 10A14
575 Đỗ Nguyễn Thanh Uyên 24/09/2005 10A09
576 Trịnh Mỹ Uyên 04-10-2005 10A14
577 Hà Mỹ Uyên 27-09-2005 10A15
578 Nguyễn Phương Uyên 28-08-2005 10A05
579 Võ Đào Nhã Uyên 15-05-2005 10A03
580 Hà Trần Phương Uyên 21-01-2005 10A14
581 Nguyễn Phương Uyên 10/10/2005 10A15
582 Lê Phương Uyên 20-11-2005 10A05
583 Phạm Thị Tú Uyên 21-02-2005 10A13
584 Nguyễn Thị Thuý Vân 29/09/2005 10A09
585 Nguyễn Ngọc Khánh Vân 09-03-2005 10A05
586 Nguyễn Thị Thanh Vân 06/12/2004 10A09
587 Võ Ngọc Thảo Vân 27-06-2005 10A13
588 Nguyễn Thanh Vân 09-05-2005 10A12
589 Cao Đoàn Thảo Vân 22/9/2005 10A05
590 Nguyễn Lê Khánh Vân 26-04-2005 10A07
591 Trần Thái Nhã Vân 03/08/2005 10A11
592 Trần Đình Việt 04-10-2005 10A01
593 Hoàng Quốc Việt 24-09-2005 10A08
594 Đặng Quang Vinh 04/06/2005 10A05
595 Hoàng 26/06/2005 10A07
596 Trương Anh 20-07-2005 10A06
597 Phạm Trường 22-06-2005 10A11
598 Trịnh Minh 15-01-2005 10A05
599 Đoàn Anh 10-11-2005 10A15
600 Nguyễn Phan Minh 19/09/2005 10A08
601 Nguyễn Đức Hoàng 17/08/2005 10A07
602 Nguyễn Nhật Triệu Vy 03-01-2005 10A08
603 Vũ Tường Vy 14-02-2005 10A03
604 Ngô Thị Kiều Vy 11-01-2005 10A06
605 Phạm Hữu Thanh Vy 01/04/2005 10A01
606 Phùng Khánh Vy 29-08-2005 10A14
607 Đỗ Thảo Vy 01/12/2005 10A06
608 Phan Khánh Vy 29-11-2005 10A07
609 Phạm Mai Bảo Vy 26-07-2005 10A05
610 Phạm Đoàn Nhật Vy 15/08/2005 10A08
611 Nguyễn Thị Mai Vy 31-05-2005 10A08
612 Đỗ Phương Vy 20-12-2005 10A09
613 Nguyễn Ngọc Hải Yên 22-04-2005 10A08
614 Nguyễn Thị Hải Yến 09-02-2005 10A03
615 Nguyễn Thị Hải Yến 02-05-2005 10A04
616 Võ Nguyễn Hải Yến 22-11-2005 10A02
617 Nguyễn Thị Hoàng Yến 14/11/2005 10A10
618 Nguyễn Ngọc Hải Yến 14-09-2005 10A11