Thông báo tập trung học sinh đầu năm học 2023 – 2024

0
5425

I. Thời gian – Địa điểm – Trang phục

1. Tập trung tại sân trường:

– Thời gian: Từ 6h55 đến 7h45 thứ 4 (30/8/2023)

2. Sinh hoạt chủ nhiệm tại lớp:

– Từ 7h45 đến 9h00 thứ 4 (30/8/2023).

3. Trang phục:

– Đồng phục đi học chính khóa.

II. Danh sách học sinh theo lớp NH 2023 – 2024

Xem tại đây

III. Đăng ký môn thể dục của khối 10 và khối 11 NH 2023 – 2024

1. Đối tượng: Tất cả học sinh khối 10 và khối 11.

2. Thời hạn: Trước 17h00 thứ 4 (30/8/2023)

3. Đăng ký tại đây