Thông báo các mốc thời gian chuẩn bị năm học 2023 – 2024

0
5467

I. Đường link đăng ký môn thể dục khối 11 năm học 2023-2024

1. Học sinh khối 11 chỉ chọn 01 môn trong 05 môn có trong danh sách để học trong suốt năm học.

2. Học sinh chọn lớp tương ứng của năm học mới 2023 – 2024 (Ví dụ: 10A01 ==> 11A01)

3. Học sinh xin chuyển lớp: Vẫn chọn theo lớp cũ (Ví dụ: 10B01 ==> 11B01)

4. Hạn chót đăng ký: trước 10h00 ngày 28/8/2023).

5. Nếu học sinh không đăng ký thì nhà trường sẽ xếp chọn môn ngẫu nhiên cho học sinh.

6. Đăng ký môn học tại đây

II. Các mốc thời gian chuẩn bị năm học 2023-2024