Lịch dạy học trực tuyến thứ 3 (23/02/2021)

0
3225

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN XEM TẠI ĐÂY

Khối 10
Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Ngữ Văn
2 (8h15 – 9h00) Ngữ Văn Từ 8h50 đến 9h00

thứ 3 (23/02/2021)

Click tại đây

Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao (9h00 – 9h30)
3 (9h30 – 10h15) Vật lý
4 (10h15 – 11h00) Vật lý Từ 10h50 đến 11h00

thứ 3 (23/02/2021)

Click tại đây

Khối 11
Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Vật lý
2 (8h15 – 9h00 Vật lý Từ 8h50 đến 9h00

thứ 3 (23/02/2021)

Click tại đây

Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao (9h00 – 9h30)
3 (9h30 – 10h15) Toán
4 (10h15 – 11h00) Toán Từ 10h50 đến 11h00

thứ 2 (22/02/2021)

Click tại đây

Khối 12
Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Toán
2 (8h15 – 9h00 Toán Từ 8h50 đến 9h00

thứ 3 (23/02/2021)

Click tại đây

Nghỉ giải lao
3 (9h30 – 10h15) Vật lý
4 (10h15 – 11h00) Vật lý Từ 10h50 đến 11h00

thứ 3 (23/02/2021)

Click tại đây