Lịch thi học kỳ I – Năm học 2019-2020

0
4871
NGÀY BUỔI MÔN Giờ bắt đầu làm bài Thời gian làm bài
Thứ hai

16/12/2019

Sáng Ngữ văn 11 7h30 90 phút
Vật lý 11 9h30 45 phút
Chiều Ngữ văn 10 13h30 90 phút
Vật lý 10 15h30 45 phút
Thứ ba

17/12/2019

Sáng Toán 11 7h30 90 phút
Tiếng Anh 11 9h30 50 phút
Chiều Toán 10 13h30 90 phút
Tiếng Anh 10 15h30 50 phút
Thứ tư

18/12/2019

Sáng Ngữ văn 12 7h30 120 phút
Chiều Tiếng Anh 12 14h00 60 phút
Thứ năm

19/12/2019

Sáng Toán 12 7h30 90 phút
Chiều Vật lý 12 14h00 60 phút
Hóa học 12 15h30 60 phút
Thứ sáu

20/12/2019

 

Sáng Sinh học 12 7h30 60 phút
 Lịch Sử 12 9h00 60 phút
Chiều Địa lý 12 14h00 60 phút
GDCD 12 15h30 60 phút
Thứ bảy

21/12/2019

Sáng Sinh học 11 7h30 45 phút
Lịch Sử 11 8h45 45 phút
Chiều Sinh học 10 13h30 45 phút
Lịch Sử 10 14h45 45 phút
Thứ hai

23/12/2019

Sáng Hóa học 11 7h30 45 phút
Địa lý 11 8h45 45 phút
GDCD 11 10h00 45 phút
Chiều Hóa học 10 13h30 45 phút
Địa lý 110 14h45 45 phút
GDCD 10 16h00 45 phút

 

Riêng khối 10 và 11 thi nói Tiếng Anh vào sáng thứ tư 18/12/2019 tại khu C của nhà trường