THÔNG BÁO CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG TIẾNG ANH (RING THE GOLDEN BELL) NĂM HỌC: 2022 – 2023

0
2837

Thầy cô giáo viên chủ nhiệm:

  • Triển khai cho học sinh tham gia.
  • Nhập danh sách học sinh dự thi tại đây (Lưu ý: Mỗi lớp chỉ đăng ký 02 học sinh dự  thi)

– Thời hạn đăng ký: 17h00 thứ 7 (10/12/2022).

– Thời gian dự thi: 8h45 thứ 7 (07/01/2022) tại nhà thi đấu trường.