Thông báo số 08 V/v học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020)

0
2936

Thông báo số 08

V/v học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(Từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020)

LỊCH DẠY TRỰC TUYẾN (BẰNG VIDEO, MEET,…)

Tiết Thời gian  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1 8h – 8h45 Toán 1 Toán 2 Hóa Toán 1 Văn Anh 7
2 9h – 9h45 Địa Sử Anh 7 Sinh GDCD
3 10h – 10h45 Địa Anh 10 Toán 3 Anh 10 Toán 2 Toán 3
4 11h – 11h45 Văn

Lưu ý:

  • Hs vào website trường trước 15 phút mỗi tiết học để lấy đường link (facebook, youtube, meet để đăng nhập) và tải bài tập về làm, nộp lại (theo hướng dẫn đính kèm dưới mỗi bài viết)
  • Toán 1 dành cho HS lớp 12A1 đến 12A5;
  • Toán 2 dành cho HS lớp 12A6 đến 12A10;
  • Toán 3 dành cho HS lớp 12A11 đến 12A15;