Danh sách xếp lớp 10 năm học 2023 – 2024

0
22786

Lưu ý:

 • Thí sinh có phúc khảo bài thi thì xem kết quả chấm phúc khảo tại đây
 • Học sinh tuyển thẳng diện hòa nhập hiện nay chưa xếp lớp học. Kính mời phụ huynh và các học sinh này họp với Ban giám hiệu nhà trường vào lúc 08h30′ ngày 03/8/2023 tại phòng thư viện. (Thông báo này thay thư mời)
 • Tên bộ sách giáo khoa lớp 10 xem ở cuối trang này
 • Ngày 21 và 22/8/2023 tập trung học sinh lớp 10 để nhận sách giáo khoa (mang theo tiền khoảng 380.000đ) và nhận đồng phục (mang theo phiếu thu). Lịch nhận như sau
  Ngày 21/8/2023 Ngày 22/8/2023
  Giờ Lớp Giờ Lớp
  07h30 10A01 07h30 10B
  08h00 10A02 08h00 10C
  08h30 10A03 08h30 Các HS nhận trễ
  09h00 10A04
  09h30 10A05
  10h00 10A06
  10h30 10A07
  13h30 10A08
  14h00 10A09
  14h30 10A10
  15h00 10A11
  15h30 10A12
  16h00 10A13
  • DANH SÁCH XẾP LỚP HỌC
Stt hồ sơ Họ lót Tên Ngày sinh Lớp
1 Châu Ngọc Cẩm Ái 17-01-2008 10A02
2 Bùi Minh An 31-03-2008 10A13
3 Hoàng Ngọc Hoài An 02-08-2008 10A10
4 Lê Vũ Bình An 08-03-2008 10A06
5 Lương Hoàng An 14-03-2008 10A11
6 Nguyễn Lê Hạnh An 19-11-2008 10A13
7 Nguyễn Phước An 22-10-2008 10A11
8 Nguyễn Thành An 06-01-2008 10A04
9 Nguyễn Tô Khánh An 06-11-2008 10A03
11 Trần Thị Xuân An 25-08-2008 10A09
12 Trần Vũ Khánh An 27-05-2008 10A01
13 Đặng Nguyễn Thiên Ân 12-03-2008 10A07
14 Hồ Xuân Bảo Ân 21-11-2008 10A07
15 Hoàng Thiên Ân 10-03-2008 10A10
16 Nguyễn Hồ Gia Ân 22-04-2008 10A07
17 Nguyễn Phạm Hồng Ân 09-10-2008 10A03
18 Vũ Hà Hồng Ân 02-01-2008 10A03
19 Bùi Hà Phương Anh 08-12-2008 10A08
20 Bùi Nguyễn Nam Anh 18-08-2008 10A10
21 Bùi Thị Minh Anh 18-11-2008 10A12
22 Châu Nguyễn Minh Anh 25-12-2008 10B
23 Chí Thái Tâm Anh 22-08-2008 10A01
24 Đặng Thị Mai Anh 12/01/2008 10C
25 Đào Quỳnh Anh 03-05-2008 10A12
26 Đinh Nguyễn Vân Anh 23-12-2008 10A04
27 Đinh Thị Phương Anh 21-12-2008 10A08
28 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh 12-02-2008 10A11
29 Hà Thị Vân Anh 05/05/2008 10A07
30 Hoàng Mai Anh 24-09-2008 10A13
31 Lê Công Hoàng Anh 03-06-2008 10A13
32 Lê Thị Tuyết Anh 06-01-2008 10A05
33 Lê Thị Vân Anh 09-08-2008 10A08
34 Lưu Bảo Anh 01-05-2008 10A13
35 Mai Đoàn Trâm Anh 05-06-2008 10C
36 Ngô Ngọc Quỳnh Anh 03-08-2008 10B
37 Nguyễn Bá Tiến Anh 23-01-2008 10B
38 Nguyễn Đinh Phương Anh 22-08-2008 10A09
39 Nguyễn Duy Anh 17-01-2008 10A07
40 Nguyễn Hoàng Gia Anh 03-09-2008 10A08
41 Nguyễn Lan Anh 17-01-2008 10A10
42 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 10-10-2008 10A13
43 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 21-07-2008 10A04
44 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 09-03-2008 10A11
46 Nguyễn Thảo Anh 19-05-2008 10A06
47 Nguyễn Thị Diệu Anh 27-09-2008 10A11
48 Nguyễn Thị Huyền Anh 15-09-2008 10A10
49 Nguyễn Thị Minh Anh 13-01-2008 10A07
50 Nguyễn Tiến Anh 07-09-2008 10A12
51 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 20-09-2008 10A11
52 Phạm Ngọc Duyên Anh 06-01-2008 10A12
53 Phạm Nguyễn Mai Anh 11-05-2008 10B
54 Phan Nguyễn Minh Anh 13-09-2008 10A08
55 Trần Đặng Phương Anh 28-09-2008 10C
56 Trần Hoàng Tuyết Anh 13-01-2008 10A02
57 Trần Lê Anh 11/09/2008 10A01
58 Trần Ngọc Anh 02-04-2008 10A11
59 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 12-03-2008 10A08
60 Trần Quang Anh 13-10-2008 10A09
61 Trần Quỳnh Anh 20-06-2008 10A10
62 Trịnh Lan Anh 14/08/2008 10A08
63 Trương Ngọc Anh 27-09-2008 10A10
64 Vũ Nguyễn Ngọc Anh 04-05-2008 10A12
65 Nguyễn Trương Ngọc Ánh 13-09-2008 10A07
66 Phạm Thị Hồng Ánh 29-05-2008 10A06
67 Hoàng Tuấn Bách 02-12-2008 10A09
68 Nguyễn Đoàn Bách 08-02-2008 10A10
69 Dương Gia Bảo 13-09-2008 10A05
70 Hoàng Gia Bảo 08-07-2008 10A06
71 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 06/01/2008 10A02
72 Nguyễn Quý Bảo 17-12-2008 10A06
73 Nguyễn Thái Bảo 12-11-2008 10A03
74 Nguyễn Thế Bảo 31-08-2008 10A04
75 Phạm Quốc Bảo 12-01-2008 10A12
76 Phạm Thị Ngọc Bích 03-11-2008 10A04
77 Trần Ngọc Bích 12-08-2008 10A10
78 Đỗ Ngọc Sơn Ca 29-08-2008 10A02
79 Bùi Nguyễn Minh Châu 28-03-2008 10A09
80 Lê Trần Hà Châu 12-02-2008 10A04
81 Vũ Hoàng Châu 05-04-2008 10A13
82 Đỗ Quỳnh Chi 17-06-2008 10C
83 Lê Ngọc Lan Chi 07-10-2008 10A03
84 Lê Phạm Tùng Chi 28-11-2008 10A06
85 Nguyễn Quỳnh Chi 29-10-2008 10A07
86 Hoàng Xuân Chiến 25-08-2008 10A05
87 Phạm Viết Công 14-08-2008 10A01
88 Đinh Mạnh Cường 21-02-2008 10A06
89 Nguyễn Như Ngọc Đan 01-01-2008 10A11
90 Đỗ Hải Đăng 27-01-2008 10A12
91 Đỗ Trọng Hải Đăng 01-02-2008 10A06
92 Trịnh Minh Đăng 29-04-2008 10A08
93 Trương Thành Danh 03-02-2008 10A05
94 Châu Tiến Đạt 17-05-2008 10A04
95 Nguyễn Minh Đạt 02-03-2008 10A06
96 Nguyễn Quốc Đạt 01-01-2008 10A07
97 Nguyễn Tiến Đạt 17-05-2008 10A02
98 Phạm Nguyễn Hoàng Đạt 17-06-2008 10A08
99 Phạm Văn Đạt 20/04/2008 10A08
100 Trần Minh Đạt 15-09-2008 10A11
101 Trương Thanh Đạt 09-06-2008 10A05
102 Vũ Thành Đạt 30-11-2008 10A07
103 Nguyễn Lê An Di 06-05-2008 10A03
104 Trần Thị Ngọc Diệp 17-09-2008 10A13
105 Nguyễn Đỗ Khả Doanh 25-12-2008 10A05
106 Nguyễn Anh Đức 25-03-2008 10A05
107 Đoàn Tiến Dũng 25-05-2008 10A01
108 Phạm Hùng Dũng 27-01-2008 10A09
109 Phan Bùi Dũng 26-04-2008 10A08
110 Đỗ Nguyễn Đông Dương 22-01-2008 10A04
111 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 06-03-2008 10A13
112 Nguyễn Quang Dương 09-08-2008 10A01
113 Phạm Thùy Dương 21-08-2008 10C
114 Trần Thùy Dương 23-06-2008 10A13
115 Cao Hoàng Long Duy 25-07-2008 10A03
116 Lê Bảo Duy 08-02-2008 10A12
117 Nguyễn Đức Duy 19-04-2008 10A05
118 Nguyễn Nhật Quốc Duy 17-09-2008 10A07
119 Phạm Khánh Duy 23-11-2008 10A08
120 Trịnh Trần Đăng Duy 27-12-2008 10A05
121 Lê Thị Mỹ Duyên 12-04-2008 10A05
122 Ngô Trần Mỹ Duyên 11-11-2008 10B
123 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 03-05-2008 10A13
124 Trần Nguyễn Hồng Duyên 03-09-2008 10A02
125 Vũ Ngô Thùy Duyên 18-08-2008 10C
126 Đinh Ngọc Quỳnh Giang 21-11-2008 10A08
127 Lê Hương Giang 07-05-2008 10A12
128 Nguyễn Mỹ Trường Giang 09-05-2008 10A06
129 Nguyễn Thị Hương Giang 25-04-2008 10B
130 Trần Nguyễn Trà Giang 15-07-2008 10A08
131 Bùi Trần Ngọc 13-01-2008 10A01
132 Nguyễn Thu 24-11-2008 10A09
133 Nguyễn Việt 14-05-2008 10A02
134 Phạm Bùi Thanh 28-11-2008 10A02
135 Trần Đặng Thu 14-12-2008 10A08
136 Trần Ngọc Diễm 26-08-2008 10A04
137 Trần Thị Thu 26-05-2008 10A03
138 Trịnh Nguyệt 15-09-2008 10C
139 Nguyễn Xuân Hạ 23-02-2008 10A05
140 Đặng Ngọc Hân 05-07-2008 10A11
141 Đỗ Ngọc Gia Hân 09-05-2008 10A08
142 Dương Ngọc Hân 05-10-2008 10A12
143 Hàn Ngọc Hân 10-09-2008 10A11
144 Lê Gia Hân 11-01-2008 10A03
145 Lê Nguyễn Ngọc Hân 31-12-2008 10A02
146 Nguyễn Đỗ Ngọc Hân 30-03-2008 10B
147 Nguyễn Hà Bảo Hân 16-07-2008 10A09
148 Nguyễn Hoài Bảo Hân 21-04-2008 10A03
149 Nguyễn Hoàng Gia Hân 18-05-2008 10A12
150 Nguyễn Lê Gia Hân 30-04-2008 10C
151 Nguyễn Lê Ngọc Hân 14-02-2008 10A11
152 Phạm Ngọc Hân 03-07-2008 10A07
153 Thái Gia Hân 18-07-2008 10B
154 Vũ Hoàng Ngọc Hân 10-08-2008 10C
155 Vũ Nguyễn Gia Hân 01-01-2008 10A02
156 Dương Nhật Hằng 30-03-2008 10A01
157 Ngô Xuân Hằng 22-02-2008 10A09
158 Lâm Gia Hào 30-11-2008 10A10
159 Trần Gia Hào 25-10-2008 10A03
160 Vũ Quang Hậu 30-06-2008 10A13
161 Hoàng Thu Hiền 20-07-2008 10A09
162 Bùi Hoàng Hiếu 29/12/2008 10A01
163 Lê Phạm Ngọc Hiếu 17-02-2008 10A01
164 Lê Trung Hiếu 10-03-2008 10A02
165 Nguyễn Chí Hiếu 03-01-2008 10A01
166 Nguyễn Thành Hiếu 05-10-2008 10A03
168 Phạm Nguyễn Ngọc Hiếu 09/05/2008 10A07
169 Tạ Nguyễn Đức Hiếu 05-03-2008 10A07
170 Trịnh Minh Hiếu 07-06-2008 10A01
171 Trịnh Minh Hiếu 27-08-2008 10A03
172 Võ Chí Hiếu 04-11-2008 10A06
173 Nguyễn Việt Hoa 10-03-2008 10A09
174 Nguyễn Phúc Thái Hoà 30-06-2008 10A08
175 Lê Văn Tấn Thái Hòa 26-01-2008 10A06
176 Bùi Minh Hoàng 02-06-2008 10A10
177 Nguyễn Bá Hoàng 16-09-2008 10A08
178 Nguyễn Ngọc Kim Hoàng 26-11-2008 10B
179 Nguyễn Việt Hoàng 09-04-2008 10A05
180 Phạm Phúc Hoàng 27-08-2008 10A06
181 Đinh Sỹ Hội 08/03/2008 10A02
183 Nguyễn Gia Hưng 18-03-2008 10A03
184 Nguyễn Trần Nam Hưng 30-03-2006 10C
185 Trịnh Tuấn Hưng 28-09-2008 10A01
186 Lê Nguyễn Quỳnh Hương 17-10-2008 10A06
187 Lê Thị Ngọc Hương 08-01-2008 10A11
188 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 13-06-2008 10A10
189 Nguyễn Trần Liên Hương 19-06-2008 10A13
190 Trần Hà Hương 18-06-2008 10A05
191 Đinh Gia Huy 01-03-2008 10B
192 Hồ Lê Sỹ Huy 20-02-2008 10A11
193 Lê Gia Huy 10-11-2008 10A04
194 Nguyễn Trần Gia Huy 03-12-2008 10A03
195 Phạm Gia Huy 21-04-2008 10A11
196 Tô Gia Huy 22-11-2008 10B
197 Trần Hoàng Huy 18-01-2008 10A06
198 Trần Khánh Huy 23-09-2008 10A09
199 Trần Quang Huy 04-03-2008 10A04
200 Trần Võ Nhật Huy 11-06-2008 10B
201 Trương Gia Huy 29-04-2008 10A05
202 Vũ Nhật Huy 01-10-2008 10A01
203 Bùi Thanh Huyền 12-09-2008 10A13
204 Nguyễn Khánh Huyền 15-03-2008 10A11
205 Nguyễn Khánh Huyền 01-03-2008 10A12
206 Nguyễn Thị Thu Huyền 06-04-2008 10A11
207 Phạm Khánh Huyền 29-11-2008 10A11
208 Trần Thị Khánh Huyền 08-10-2008 10A10
209 Triệu Sỹ Kha 17-03-2008 10A11
210 Nguyễn Đức Khải 22-11-2008 10A03
211 Lê Tự Nguyên Khang 03-04-2008 10A07
212 Nguyễn Thái Khang 29-02-2008 10A09
213 Nguyễn Trường Khang 26-01-2008 10A08
214 Hoàng Đình Duy Khánh 03-03-2008 10A06
215 Nguyễn Văn Khánh 02-12-2008 10A04
216 Tạ Quốc Khánh 04-11-2008 10A08
217 Trần Đình Khánh 22-11-2008 10A09
218 Bùi Nam Khoa 13-03-2008 10A12
219 Cao Đăng Khoa 16-01-2008 10A04
220 Đỗ Đăng Khoa 03/09/2008 10A02
221 Nguyễn Duy Khoa 21-12-2007 10A04
222 Phạm Đình Anh Khoa 27-12-2008 10A06
223 Phạm Nguyễn Anh Khoa 20-08-2008 10A12
224 Trần Đăng Khoa 05-09-2008 10A05
225 Trần Văn Anh Khoa 13-02-2008 10A10
226 Lê Vũ Anh Khôi 07-10-2008 10A13
227 Mai Văn Đăng Khôi 24-02-2008 10A09
228 Nguyễn Anh Khôi 26-12-2008 10B
229 Lê Minh Khuê 29-12-2008 10A08
230 Nguyễn Duy Trung Kiên 31-10-2008 10A09
231 Lê Anh Kiệt 05-01-2008 10A08
232 Lê Anh Kiệt 03-07-2008 10C
233 Trần Quang Anh Kiệt 14-11-2008 10A04
234 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 03-08-2008 10A02
235 Lý Thư Kỳ 24-01-2008 10A01
236 Đinh Lê Bảo Lam 19-12-2008 10A01
237 Nguyễn Thị Thanh Lam 28-04-2008 10A11
238 Nguyễn Thoại Lâm 25-02-2008 10C
239 Đoàn Phương Lan 20-04-2008 10A09
240 Nguyễn Mai Lan 20-09-2008 10A12
241 Nguyễn Thị Thanh Lan 11-04-2008 10A05
242 Phạm Bảo Lan 18-09-2008 10A10
243 Bùi Hoàng Linh 31-05-2008 10C
244 Bùi Ngọc Linh 16-12-2008 10A01
245 Dương Đình Khánh Linh 27-05-2008 10A04
246 Dương Khánh Linh 30-03-2008 10B
247 Hồ Gia Linh 03-01-2008 10A07
248 Hoàng Khánh Linh 12-06-2008 10A07
249 Hoàng Phùng Ngọc Linh 05-07-2008 10A10
250 Lê Mai Ngọc Linh 26/03/2008 10A04
251 Lê Thùy Linh 19-01-2008 10A06
252 Lê Thùy Linh 20-07-2008 10C
253 Lê Thùy Khánh Linh 21-03-2008 10A12
254 Lưu Ngọc Linh 02/10/2008 10A02
255 Ngô Phương Linh 22-02-2008 10A03
256 Nguyễn Gia Linh 22-05-2008 10A05
257 Nguyễn Khánh Linh 13-07-2008 10A03
258 Nguyễn Nguyễn Thảo Linh 30-05-2008 10A13
259 Nguyễn Thị Khánh Linh 13-03-2008 10A01
260 Nguyễn Thị Mai Linh 07-02-2008 10A10
261 Nguyễn Thùy Linh 07-03-2008 10A04
262 Nguyễn Thùy Linh 13-05-2008 10A07
263 Phạm Ngọc Diệu Linh 29-01-2008 10A11
264 Phạm Thị Khánh Linh 06-06-2008 10A12
265 Phạm Thị Khánh Linh 20-06-2008 10A04
266 Phan Hoàng Thùy Linh 21-01-2008 10A02
267 Thái Nhã Linh 21-01-2008 10A13
268 Tống Khánh Linh 04-01-2008 10A08
269 Trần Gia Linh 29-05-2008 10C
270 Trần Hà Linh 11-08-2008 10C
271 Trần Khánh Linh 12-11-2008 10A11
272 Trần Ngọc Khánh Linh 27-02-2008 10B
273 Trần Vũ Ngọc Linh 26/03/2008 10A11
274 Trương Ngọc Linh 05-10-2008 10A06
275 Võ Thị Hương Linh 03/08/2008 10A06
276 Vũ Gia Linh 03-02-2008 10A02
277 Bùi Phạm Ngọc Loan 13-05-2008 10A07
278 Bùi Thị Phương Loan 08-10-2008 10A09
279 Lê Mai Loan 18-09-2008 10A13
280 Dương Thành Long 21-06-2008 10A09
281 Lý Lê Bảo Long 02-04-2008 10C
282 Nguyễn Hoàng Long 15-10-2008 10A10
283 Nhâm Hoàng Long 05-01-2008 10B
284 Trần Ngọc Hải Long 08-02-2008 10A04
285 Nguyễn Lâm Xuân Mai 19-12-2008 10C
286 Nguyễn Vy Sao Mai 07-06-2008 10C
287 Phạm Xuân Mai 23-05-2008 10A04
288 Trần Thùy Mai 14-03-2008 10A01
289 Vũ Ngọc Thảo Mai 12-11-2008 10B
290 Nguyễn Văn Mạnh 20-12-2008 10A02
291 Phan Duy Đức Mạnh 30-11-2008 10A05
292 Chu Bình Minh 04/09/2008 10A02
293 Đậu Tiến Minh 25-03-2008 10A05
294 Dương Nhật Minh 02-07-2008 10A11
295 Ngô Tường Minh 02-02-2008 10A05
296 Nguyễn Lê Minh 09-09-2008 10A01
297 Nguyễn Lê Quang Minh 01-08-2008 10A12
298 Nguyễn Quốc Minh 18-01-2008 10A11
299 Trần Khải Minh 15-08-2008 10B
300 Trương Tuấn Minh 20-09-2008 10A01
301 Vũ Hoàng Minh 17-07-2008 10A08
302 Hàn Thảo My 04-09-2008 10A04
303 Lê Đoàn Trà My 19-06-2008 10C
304 Lương Hải My 29/04/2008 10A13
305 Ngô Hà My 23-05-2008 10A09
306 Nguyễn Đỗ Hải My 15-11-2008 10C
307 Nguyễn Ngọc Như My 11-03-2008 10A02
309 Nguyễn Thùy Nhật My 14-03-2008 10A05
310 Nguyễn Trần Trà My 22-06-2008 10A13
311 Trần Ngọc Diễm My 28-02-2008 10A05
312 Huỳnh Gia Mỹ 17-06-2008 10A03
313 Võ Nguyễn Ly Na 25-05-2008 10A04
314 Cao Thiên Nam 23-11-2008 10A10
315 Nguyễn Đặng Phong Nam 21-02-2008 10A10
316 Nguyễn Hà Nam 22-06-2008 10A07
317 Nguyễn Hoài Nam 06-06-2008 10A02
318 Nguyễn Hoàng Nam 30-11-2008 10A02
319 Phan Hoàng Nam 08-10-2008 10A07
320 Trần Lê Bảo Nam 06-01-2008 10A09
321 Vũ Bảo Nam 02-09-2008 10A09
322 Dương Thị Quỳnh Nga 14-10-2008 10A11
323 Bùi Nguyễn Bảo Ngân 11-02-2008 10A06
324 Bùi Thanh Thảo Ngân 16-04-2008 10A08
325 Đinh Thị Mỹ Ngân 17-01-2008 10A07
326 Mai Nguyễn Kim Ngân 31-01-2008 10A13
327 Ngô Việt Ngân 21-09-2008 10A08
328 Phạm Thanh Ngân 21-10-2008 10A05
329 Phạm Thị Kim Ngân 20-01-2008 10A11
330 Trần Ngọc Tuyết Ngân 31-12-2008 10A01
331 Vũ Đỗ Kim Ngân 29-07-2008 10A01
332 Đỗ Hồng Phương Nghi 14-06-2008 10A08
333 Hùng Nguyễn Đông Nghi 28-05-2008 10A03
335 Lương Hoàng Phương Nghi 01-08-2008 10C
336 Nguyễn Trung Nghĩa 08-12-2008 10A10
337 Bùi Như Ngọc 06-06-2008 10A10
338 Đặng Đỗ Bảo Ngọc 09-10-2008 10A06
339 Đặng Hà Khánh Ngọc 27-05-2008 10A02
340 Dương Thị Hồng Ngọc 01/05/2008 10C
341 Hoàng Khánh Ngọc 14-06-2008 10A01
342 Lương Thu Ánh Ngọc 27-08-2008 10A06
343 Nguyễn Dương Khánh Ngọc 27-06-2008 10A08
344 Nguyễn Gia Bảo Ngọc 21-09-2008 10A02
345 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 27-11-2008 10A01
346 Nguyễn Thị Bích Ngọc 22-09-2008 10A12
347 Phạm Nguyễn Hồng Ngọc 30-05-2008 10A11
348 Phan Thanh Ngọc 31-05-2008 10A09
349 Trần Bích Ngọc 26-01-2008 10B
350 Trần Thị Khánh Ngọc 12-10-2008 10A07
351 Vũ Bích Ngọc 13-01-2008 10A09
352 Vũ Thị Ánh Ngọc 09-01-2008 10A10
353 Đinh Trần Bảo Nguyên 10-06-2008 10A05
354 Đỗ Đức Nguyên 05-11-2008 10A12
355 Đỗ Thị Thảo Nguyên 16-06-2008 10A03
356 Lê Thảo Nguyên 11-07-2008 10C
357 Nguyễn Lê Bảo Nguyên 02-09-2008 10A01
358 Trương Phạm Phương Nguyên 06-08-2008 10A04
359 Vũ Ngọc Thảo Nguyên 17-07-2008 10C
360 Vũ Thị Thảo Nguyên 08-08-2008 10A02
361 Nguyễn Hoàng Minh Nguyệt 16-04-2008 10A05
362 Ngô Mỹ Nhàn 01-01-2008 10A08
363 Nguyễn Thanh Nhàn 19-09-2008 10A09
364 Hoàng Trọng Nhân 04-06-2008 10A03
365 Nguyễn Minh Nhật 19-03-2008 10A11
366 Nguyễn Minh Nhật 10-05-2008 10A06
367 Nguyễn Ngọc Minh Nhật 26-06-2008 10A03
368 Phan Minh Nhật 04-10-2008 10A02
369 Trần Vũ Minh Nhật 25-10-2008 10B
370 Bùi Ngọc Hiếu Nhi 14-02-2008 10A05
371 Bùi Thị Yến Nhi 13-04-2008 10A03
372 Đặng Gia Nhi 29-08-2008 10A02
373 Đào Thị Yến Nhi 11-04-2008 10A01
374 Dương Xuân Ý Nhi 22-05-2008 10B
375 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 26/03/2008 10C
376 Lê Minh Nhi 11-08-2008 10A06
377 Lê Phạm Thảo Nhi 25-02-2008 10A05
378 Lê Trần Khánh Nhi 08-06-2008 10A01
379 Lưu Ngọc Bảo Nhi 21/08/2008 10A09
380 Nguyễn Bảo Nhi 22-06-2008 10A12
381 Nguyễn Hồ Yến Nhi 07/05/2008 10C
382 Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 18-03-2008 10A06
383 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 02-12-2008 10A02
384 Phạm Hoàng Linh Nhi 07-04-2008 10A06
385 Trần Nguyễn Quỳnh Nhi 23-04-2008 10A12
386 Trần Phạm Hải Nhi 20-10-2008 10C
387 Trần Thị Quỳnh Nhi 24-12-2008 10A12
388 Trương Hồ Thảo Nhi 15-12-2008 10A06
389 Uông Thị Yến Nhi 05-02-2008 10A07
390 Vũ Thị Yến Nhi 18-03-2008 10A04
391 Lê Phương Như 26-05-2008 10A12
392 Lê Quỳnh Như 06-04-2008 10A07
393 Lê Quỳnh Như 28-01-2008 10A07
394 Ngô Nguyễn Quỳnh Như 19-02-2008 10A03
395 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 04-07-2008 10A01
396 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 17-12-2008 10A07
397 Nguyễn Quỳnh Như 09-08-2008 10A04
398 Nguyễn Thị Thanh Như 19-08-2008 10A05
399 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 10-05-2008 10B
400 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 29-01-2008 10A05
401 Phạm Thảo Như 28-11-2008 10A04
402 Quách Tâm Như 10/06/2008 10C
403 Phạm Huỳnh Hồng Nhung 13-06-2008 10A12
404 Nguyễn Thị Kim Oanh 28/01/2008 10A09
405 Mai Cao Xuân Phát 11-04-2008 10A05
406 Nguyễn Lê Phát 27-02-2008 10A06
407 Nguyễn Tiến Phát 25-01-2008 10A13
408 Nguyễn Văn Ngọc Phát 18-01-2008 10A11
409 Nguyễn Nguyên Phong 11-08-2008 10A09
410 Nguyễn Văn Phong 24-08-2008 10A02
411 Đoàn Phạm Thiên Phú 17-05-2008 10A13
412 Lê Quang Hoàng Phú 03-07-2008 10A07
413 Nguyễn Châu Thiên Phú 09-02-2008 10A09
414 Nguyễn Đinh Thiên Phú 22-03-2008 10A11
415 Bùi Hoàng Phúc 21-07-2008 10A12
416 Đào Trần Gia Phúc 09-07-2008 10A07
417 Hứa Gia Phúc 30-11-2008 10A03
418 Lê Nguyễn Minh Phúc 03-06-2008 10A02
419 Nguyễn Thiên Phúc 26-11-2008 10A08
420 Nguyễn Trường Gia Phúc 01-08-2008 10A01
421 Nguyễn Văn Phúc 18-05-2008 10A04
422 Phạm Hồng Phúc 16-01-2008 10A01
423 Vũ Đình Minh Phúc 28-02-2008 10A02
424 Trần Ngô Như Phụng 19/02/2008 10A10
425 Mai Thị Phương 28-06-2008 10A10
426 Nguyễn Ánh Phương 24-11-2008 10A11
427 Phan Nguyễn Hoài Phương 04-08-2008 10A03
428 Phan Vũ Đức Phương 10-02-2008 10A01
429 Trần Nguyên Phương 12-11-2008 10A12
430 Đoàn Văn Anh Quân 07-09-2008 10A13
431 Hồ Đăng Mạnh Quân 04-10-2008 10A10
432 Lưu Hoàng Quân 04-04-2008 10A12
433 Nguyễn Anh Quân 31/01/2008 10A02
434 Nguyễn Bình Đông Quân 19/02/2008 10C
435 Nguyễn Hữu Trần Quân 17-03-2008 10A01
436 Nguyễn Minh Quân 02-05-2008 10A03
437 Nhâm Sỹ Quân 12-01-2008 10A08
438 Phạm Võ Minh Quân 07-03-2008 10A10
439 Trần Nhật Quân 12-10-2008 10A02
441 Trần Phú Hoàng Quý 17-04-2008 10A02
442 Hoàng Trúc Quyên 11-10-2008 10A03
443 Lâm Đan Quyên 19-06-2008 10A12
444 Lê Thị Bảo Quyên 25-04-2008 10A03
445 Bùi Phương Quỳnh 22-03-2008 10A07
446 Dương Nguyễn Mỹ Quỳnh 03-03-2008 10C
447 Ngô Như Quỳnh 13-07-2008 10C
448 Ngô Như Quỳnh 17-08-2008 10A12
449 Nguyễn Bách Ngọc Quỳnh 18-03-2008 10A06
450 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 30-10-2008 10B
451 Nguyễn Thị Như Quỳnh 14-12-2008 10A04
452 Nguyễn Thị Như Quỳnh 06-11-2008 10A05
453 Phạm Nguyệt Quỳnh 13-10-2008 10A12
454 Trần Ngọc Khánh Quỳnh 02-12-2008 10A06
455 Trần Trúc Quỳnh 09-07-2008 10A07
456 Lao Thanh Sang 03-12-2008 10A07
457 Nguyễn Hoàng Minh Sang 28-03-2008 10A03
458 Nguyễn Hồng Sơn 11-11-2008 10A06
460 Hoàng Vũ Anh Tài 13-06-2008 10A06
461 Trần Hữu Anh Tài 26-06-2008 10A04
462 Trương Trọng Tấn Tài 04-12-2008 10A07
463 Đỗ Phạm Linh Tâm 26-11-2008 10A07
464 Nguyễn Trọng Tâm 11-03-2008 10A13
465 Phạm Trịnh Trần Tâm 14-10-2008 10A04
466 Phùng Thị Bảo Tâm 19-09-2008 10A04
467 Nguyễn Nhật Tân 13-03-2008 10A10
468 Nguyễn Bá Quốc Thái 05-09-2008 10A03
469 Nguyễn Trọng Thái 28-01-2008 10B
470 Phan Hồng Thắm 11-04-2008 10A12
471 Lê Phước Trung Thắng 21-07-2008 10A05
472 Tạ Quang Thắng 11-09-2008 10A10
473 Đỗ Phương Thanh 04-04-2008 10A08
474 Nguyễn Vũ Nhật Thành 28-01-2008 10A03
475 Đặng Nguyên Thảo 16-09-2008 10A02
476 Đinh Nguyễn Dạ Thảo 18-09-2008 10A04
477 Đoàn Hoàng Diệu Thảo 16-04-2008 10A06
478 HỒ LÊ PHƯƠNG THẢO 12-06-2008 10A13
479 Hoàng Thị Thảo 22-08-2008 10A06
480 Nguyễn Ngọc Thảo 09-04-2008 10B
481 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 14-11-2008 10A12
482 Nguyễn Phạm Phương Thảo 10-12-2008 10A01
483 Nguyễn Phạm Thanh Thảo 09-03-2008 10A01
484 Nguyễn Phạm Thanh Thảo 01/10/2008 10A08
485 Nguyễn Thanh Thảo 25-12-2008 10A07
486 Nguyễn Thanh Thảo 22-08-2008 10A04
487 Phan Thanh Thảo 31-05-2008 10A09
488 Trần Gia Thảo 19-03-2008 10A13
489 Trần Phương Thảo 20-12-2008 10A09
490 Lưu Nguyễn Minh Thi 25-05-2008 10A03
491 Nguyễn Đình Thái Thiên 28-06-2008 10A11
492 Trần Ngọc Thịnh 14-11-2008 10A04
493 Lê Bùi Minh Thư 21-04-2008 10A13
494 Lê Trần Minh Thư 09-09-2008 10A09
495 Nguyễn Hoàng Anh Thư 05-06-2008 10A13
496 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 25-01-2008 10B
497 Nguyễn Minh Thư 16-11-2008 10A05
498 Nguyễn Minh Thư 05-01-2008 10A02
499 Nguyễn Ngọc Anh Thư 03-12-2008 10A04
500 Nguyễn Ngọc Anh Thư 26-08-2008 10A12
501 Nguyễn Thị Anh Thư 04-09-2008 10A01
502 Nguyễn Thị Anh Thư 31-07-2008 10A05
503 Phạm Hà Anh Thư 29-10-2008 10A06
504 Phạm Vũ Anh Thư 29-06-2008 10A08
505 Trần Thị Minh Thư 28-08-2008 10B
506 Võ Thị Minh Thư 26-01-2008 10A05
507 Vũ Anh Thư 25-09-2008 10A04
508 Vũ Hà Bảo Thư 11-08-2008 10A10
509 Vũ Nguyễn Anh Thư 15-07-2008 10A04
510 Vũ Thị Minh Thư 27-10-2008 10C
511 Phạm Quỳnh Thương 27-10-2008 10A04
512 Lê Phương Thúy 11-02-2008 10C
513 Ngô Thị Phương Thúy 19-09-2008 10A05
514 Mai Anh Thùy 11-10-2008 10A11
515 Nhữ Ngọc Thu Thùy 03-11-2008 10B
517 Lê Mai Bảo Thy 30-05-2008 10A13
518 Nguyễn Thị Thủy Tiên 06-08-2008 10A13
519 Trịnh Xuân Tiến 10-09-2008 10A13
520 Nguyễn Đình Trung Tín 29-02-2008 10A09
521 Vũ Minh Toàn 23-08-2008 10A10
522 Đặng Thị Bảo Trâm 08-10-2008 10A01
523 Đinh Nguyễn Huyền Trâm 28-06-2008 10C
524 Nguyễn Lý Bảo Trâm 15-04-2008 10B
525 Nguyễn Phương Trâm 25-09-2008 10A11
526 Đào Gia Bảo Trân 08-04-2008 10C
527 Lâm Gia Bảo Trân 26-10-2008 10B
528 Trần Hiền Nguyên Trân 02-12-2008 10A09
529 Trần Hoàng Bảo Trân 07-02-2008 10A11
530 Đặng Nguyễn Thùy Trang 08-11-2008 10A05
531 Đào Vân Trang 27-04-2008 10A06
532 Đinh Trần Phương Trang 14-08-2008 10A02
533 Lê Nguyễn Thùy Trang 26-05-2008 10A11
534 Ngô Thị Thùy Trang 14-01-2008 10A08
535 Nguyễn Đặng Phương Trang 15-07-2008 10A12
536 Nguyễn Phương Trang 11-05-2008 10A05
537 Phan Thị Thùy Trang 09-03-2008 10A11
538 Trần Thị Thu Trang 11-02-2008 10A09
539 Trần Yến Trang 24-02-2008 10A08
540 Vũ Thị Minh Trang 30-09-2008 10A10
541 Lê Minh Trí 12-12-2008 10A02
542 Dương Đông Triều 06-09-2008 10A12
543 Bùi Thị Phương Trinh 23-01-2008 10B
544 Đặng Thu Trinh 05-07-2008 10A03
545 Đặng Quang Trọng 02-10-2008 10A13
546 Nguyễn Đức Trọng 30-05-2008 10A07
547 Nguyễn Quan Thanh Trúc 02-04-2007 10A10
548 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02-09-2008 10C
549 Vũ Thụy Thanh Trúc 09-07-2008 10B
550 Nguyễn Tô Trung Trực 25-09-2008 10A04
551 Cao Quang Trung 21-10-2008 10A12
552 Phạm Đình Trung 01-08-2008 10A06
553 Hà Cẩm 19-06-2008 10B
554 Lê Hoàng 27-01-2008 10A07
555 Phạm Duy 25-02-2008 10A03
556 Đoàn Quốc Tuấn 31-03-2008 10A05
557 Nguyễn Anh Tuấn 31/03/2008 10A01
558 Nguyễn Mạnh Tuấn 26-08-2008 10A08
559 Nguyễn Minh Tuấn 21-01-2008 10A11
560 Trần Minh Tuấn 25-04-2008 10A05
561 Vũ Anh Tuấn 16-01-2008 10A01
562 Nguyễn Anh Tùng 24-07-2008 10A07
563 Nguyễn Phạm Thanh Tùng 30-10-2008 10A13
564 Nguyễn Hồ Thanh Tuyền 13-05-2008 10A09
565 Trần Nguyễn Thanh Tuyền 01-07-2008 10B
566 Lê Thị Tuyển 17-04-2008 10A07
567 Bùi Nhã Uyên 16-06-2008 10A11
568 Đỗ Hà Phương Uyên 14-10-2008 10A07
569 Lê Phan Thảo Uyên 19-09-2008 10B
570 Nguyễn Đào Phương Uyên 06-09-2008 10A02
571 Nguyễn Mỹ Uyên 22-03-2008 10A07
572 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 04/01/2008 10A08
573 Trần Ngọc Như Uyên 04-11-2008 10A09
574 Trần Thảo Uyên 17-05-2008 10A09
575 Đỗ Hoàng Văn 26-02-2008 10A09
576 Đoàn Minh Vi 09-05-2008 10A10
577 Nguyễn Thị Gia Vi 19-03-2008 10A06
578 Nguyễn Thụy Tường Vi 13-04-2008 10A12
579 Nguyễn Đăng Hoàng 04-05-2008 10A03
580 Ninh Văn Phong 13-05-2008 10A08
581 Dương Nhựt Khánh Vy 30/06/2008 10A11
582 Hoàng Lê Khánh Vy 03-04-2008 10A03
583 Lê Ngọc Uyên Vy 14-01-2008 10A05
584 Nguyễn Lê Ngọc Vy 09-10-2008 10A01
585 Nguyễn Ngọc Kỳ Vy 24-09-2008 10C
586 Nguyễn Thanh Thảo Vy 28-01-2008 10A12
587 Nguyễn Thảo Vy 13-12-2008 10A08
588 Trần Ngọc Khánh Vy 02-01-2008 10A01
589 Kiều Minh Vỹ 13-05-2008 10A09
590 Lê Thị Thanh Xuân 10-02-2008 10A06
591 Nguyễn Trần Nghi Xuân 14-03-2008 10A09
592 Hà Nguyễn Như Ý 17-11-2008 10A08
593 Nguyễn Thị Như Ý 30-08-2008 10A12
594 Phạm Thị Như Ý 23-08-2008 10A02
595 Trịnh Ngọc Như Ý 07-04-2008 10B
596 Nguyễn Đan Thanh Yến 07-09-2008 10A10
597 Nguyễn Thị Hải Yến 28-01-2008 10A03
598 Trần Thị Hải Yến 02-01-2008 10A06
600 Nguyễn Ngọc Ánh 21-01-2008 10C
601 Nguyễn Thị Thảo Ân 06-04-2008 10A10
602 Phan Thị Thùy Dương 01-03-2008 10A10
603 Nguyễn Phan Anh Đào 07-06-2008 10A13
604 Chung Uyễn Đình 19-01-2008 10C
606 Lê Trần Quỳnh Hương 28-11-2008 10A13
608 Lê Duy Khôi 07-02-2008 10A13
610 Phan Xuân Lâm 03-10-2008 10A13
611 Nguyễn Mai Uyên Nhi 10-10-2008 10A13
612 Nguyễn Trần Khánh Quyên 02-06-2008 10A13
613 Trịnh Nguyễn Minh Thư 25-04-2008 10A10
614 Vũ Lê Lan Tiên 22-03-2008 10A13
615 Nguyễn Vũ Mai Trang 27-06-2008 10A10
616 Phan Thanh Tuấn 20-05-2008 10A10
617 Đào Lê Thúy Vy 30-05-2008 10A10

 

Bộ sách giáo khoa lớp 10

+ Môn Toán 10                                  – Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống.

+ Môn Ngữ văn 10                            – Bộ sách: Chân trời sáng tạo.

+ Môn Tiếng Anh 10                          – Bộ sách: Global success.

+ Môn GDQP-AN      10                    – Bộ sách: Cánh diều.

+ Môn GD Thể chất 10                      – Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống.

+ Môn Vật lý 10                                – Bộ sách: Chân trời sáng tạo.

+ Môn Hóa học 10                             – Bộ sách: Chân trời sáng tạo.

+ Môn Sinh học 10                            – Bộ sách: Chân trời sáng tạo.

+ Môn Lịch sử 10                               – Bộ sách: Chân trời sáng tạo.

+ Môn Địa lý 10                                 – Bộ sách: Cánh diều.

+ Môn GDKT-PL 10                             – Bộ sách: Chân trời sáng tạo.

+ Môn Tin học 10                               – Bộ sách: Cánh diều.

+ Môn Công nghệ 10                          – Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống.

+ Hoạt động TN, HN                           – Bộ sách: Cánh diều.