Kết quả phúc khảo thi tuyển vào lớp 10, năm học 2020 – 2021

0
4610

Lưu ý: Học sinh trúng tuyển sau khi phúc khảo liên hệ phòng Hành chính nhà trường để nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10, năm học 2020 – 2021. Hạn chót đến hết ngày 07/9/2020

Ghi chú: Học sinh có làm đơn phúc khảo mà không có tên trong danh sách trên là sau khi phúc khảo điểm thi không thay đổi.