Khảo sát nguyện vọng, nhu cầu của học sinh trong việc chọn ngành nghề phục vụ tuyển sinh Đại học trong tình hình mới.

0
2469

📡📡THÔNG BÁO HỌC SINH KHỐI 12📡📡

          Thực hiện công văn của Sở GD&ĐT Đồng Nai V/v khảo sát nguyện vọng, nhu cầu của học sinh trong việc chọn ngành nghề phục vụ tuyển sinh Đại học trong tình hình mới, trường THPT Trấn Biên thông báo như sau:

1. Đối tượng thực hiện khảo sát: Tất cả học sinh khối 12
2. Thời gian: từ ngày thông báo cho đến 16h00, ngày Chủ nhật, 10/05/2020.
3. Đường link thực hiện khảo sát https://khaosathssv.com

4. Lưu ý: Bắt buộc tất cả học sinh khối 12 phải thực hiện đầy đủ nội dung này.