Lịch thi Bán Kết “Tiếng hát dưới mái trường Trấn Biên” Lần XVI – NH 2020 – 2021

0
2747

LỊCH THI

  • Các tiết mục đăng ký tên bài dự thi tại đây
  • Các tiết mục Đơn ca, Song – Tam Ca và Tốp Ca: Có thể đổi bài dự thi.
  • Chuẩn bị nhạc trong điện thoại (có kết nối âm thanh 3.5mm).
  • Các tiết mục có mặt đúng giờ và chuẩn bị đầy đủ trang phục, dụng cụ biểu diễn.
STT Thể loại Thời gian Địa điểm
1.       Múa 14h00 thứ ba (10/11/2020) Hội trường lớn
2.       Đơn ca 13h30 thứ tư (11/11/2020)

(thay đổi so với lịch cũ)

Hội trường lớn
3.       Song, Tam ca
4.       Tốp ca
5.       Nhảy hiện đại 14h00 thứ bảy (14/11/2020) Hội trường lớn

DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ THI BÁN KẾT

NHẢY   ĐƠN CA   SONG TAM CA TỐP CA   MÚA
STT LỚP   STT LỚP   STT LỚP STT LỚP   STT LỚP
1 12A10 1 11A03 1 10A08 1 12A11   1 12A04
2 10A04 2 10A13 2 11A12 2 11A12   2 11A14
3 12A02 3 11A05 3 10A01 3 11A05   3 12A15
4 11A11 4 12A05 4 10A13 4 11A07   4 10A02
5 12A12 5 11A01 5 11A09 5 11A14   5 10A09
6 11A05 6 12A12 6 12A05 6 12A12   6 10A07
7 12A11 7 10A01   7 10A08   7 12A09   7 11A04
8 10A03 8 11A06         8 12A02   8 12A06
9 11A01 9 10A06         9 11A08   9 11A02
10 12A06 10 12A13         10 12A01   10 11A13
11 12A03 11 11A07         11 12A05   11 10A09
12 12A14 12 11A03         12 11A03   12 11A15
13 12A09 13 12A07         13 12A04   13 11A03
14 12A08 14 12A04         14 11A15      
15 12A07 15 12A10                  
16 12A01 16 12A11                  
17 12A04                        
18 11A06                        
19 12A13