Thông báo V/v thu học phí học kỳ II năm học 2019 – 2020

0
4170

Vừa qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên học sinh phải tạm nghỉ một thời gian để phòng, chống dịch theo quy định của Nhà nước.

Căn cứ công văn số 1742/SGDĐT-KHTC ngày 10/06/2020 về việc Thu học phí và thực hiện một số chính sách cho học sinh học kỳ II năm học 2019 – 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, nay nhà trường xin thông báo về việc thu học phí đối với học sinh học kỳ II năm học 2019 – 2020 như sau:

  • Thời gian thu: Thực hiện thu 5 tháng (tháng 1, 3, 5, 6, 7 năm 2020)
  • Mức thu: 120.000 đồng/tháng/học sinh