Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tại trường THPT Trấn Biên Năm học 2021-2022

0
1882

Thực hiện Kế hoạch của Sở GD&ĐT Đồng Nai về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp trung học phổ thông năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch năm học 2021-2022 của trường THPT Trấn Biên;

Trường THPT Trấn Biên xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tại trường THPT Trấn Biên với các nội dung sau:

  1. MỤC ĐÍCH

– Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và của toàn Ngành;

– Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;

– Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đối với giáo viên.

– Hoàn thành nhiệm vụ do Sở GD&ĐT Đồng Nai phân công.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Ban Giám Hiệu :

– Cô Phạm Thị Thanh Hà: Chịu trách nhiệm chung.

– Thầy Trần Ngọc Anh: Phụ trách xây dựng TKB, tiết phân phối chương trình theo yêu cầu của Sở GD&ĐT.

– Thầy Nguyễn Thế Mạnh: Phụ trách cơ sở vật chất, phân công hỗ trợ kỹ thuật phòng máy, thông báo GVCN và học sinh.

  1. Giáo viên chủ nhiệm :

– Theo dõi TKB hội thi, thông báo, nhắc nhở học sinh lớp có mặt đúng giờ và đầy đủ theo phân công, điều động của nhà trường.

3 . Giáo viên bộ môn :

– Đảm bảo tiến độ chương trình theo quy định của hội thi.

  1. Học sinh:

– Có mặt đúng giờ và đầy đủ tại phòng học (theo TKB hội thi) trước giờ học ít nhất 10 phút. Hs nghỉ học phải có đơn xin phép của PHHS như đi học chính thức.

– Trang phục: Đồng phục chính khóa.

– Đồ dùng học tập: Đầy đủ theo quy định của môn học. Hs làm bảng tên trên giấy A4: gấp lại hình lăng trụ tam giác + Ghi tên của mình trên 1 mặt.

– Nghiêm túc, nhiệt tình xây dựng bài học.

  1. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật:
  2. Thành viên:

– Thầy Nguyễn Tất Đạt.

– Thầy Nguyễn Văn Bảy.

– Cô Đỗ Thị Thúy Ngần.

– Cô Tống Thị Thu Hiền.

– Đoàn Giáo sinh thực tập.

  1. Nhiệm vụ:

– 14h00 ngày 06/4/2022: Kiểm tra hệ thống các phòng tổ chức Hội thi: Cáp HDMI, máy chiếu.

– 13h00 ngày 07/4 và 7h00/4/2022: Có mặt tại phòng thi được phân công để ổn định học sinh và hỗ trợ kỹ thuật.

  1. Bộ phận bảo vệ, phục vụ:

– Đảm bảo công tác an toàn, trật tự, vệ sinh, điện nước,…như học bình thường.

  1. Bộ phận y tế, văn phòng:

– Cô Lê Thị Hợp: phụ trách y tế.

– Cô Võ Thị Minh Thùy: Phụ trách đóng dấu công lệnh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tại trường THPT Trấn Biên. Đề nghị các bộ phận được phân công thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch./.

Thời khóa biểu Hội thi xem tại đây

Tên bài dạy xem tại đây

Sơ đồ phòng thi xem tại đây

Thời gian giáo viên dự thi làm quen với lớp:

Từ 10h50 đến 11h15 thứ 4 (05/4/2022 – Tối đa 10 phút/gv)