Lưu ý khi vừa chia sẻ PowerPoint vừa nhìn thấy học sinh nhưng HS thấy bài chia sẻ của GV bị nhỏ

0
1225

Xem thêm tại đây