Hướng dẫn làm bộ câu hỏi trắc nghiệm phần mềm PT-Exam

0
3101

Hướng dẫn làm bộ câu hỏi trắc nghiệm phần mềm PT-Exam

Quý thầy cô lưu ý:

  1. Soạn ít nhất 40 câu hỏi trắc nghiệm/chương/khối (tính đến thời điểm hiện tại) theo mẫu phía dưới. Đáp án thì ký hiệu [<$>] được tô đỏ.
  2. Gửi lại về mail manhnguyenhome1984@gmail.com
  3. Hạn chót:8h30 sáng chủ nhật 03/11/2019.
  4. Lý do:Để trường đưa lên website của Sở GD&ĐT.
  5. Minh họa: Lưu ý: NB = nhận biết, TH = thông hiểu; VD = vận dụng.

Tải file hướng dẫn tại đây

CHƯƠNG I : ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM – KHỐI 10

Câu 1 [<VD>]: Vật rơi tự do ở độ cao 240m trong 7s. Quãng đường vật đi trong giây cuối cùng là?

[<$>] 40,5 m.

[<$>] 63,7 m.

[<$>] 60 m.

[<$>] 112,3 m.

 

Câu 2 [<TH>]: Câu hỏi trắc nghiệm

[<$>]

[<$>]

[<$>]

[<$>]

 

Câu 3 [<NB>]: Câu hỏi trắc nghiệm

[<$>]

[<$>]

[<$>]

[<$>]

 

Câu 4 [<NB>]: Câu hỏi trắc nghiệm

[<$>]

[<$>]

[<$>]

[<$>]