Lịch thi và số báo danh, phòng thi – Giữa học kỳ 2, năm học 2020 – 2021

0
4838

Vị trí phòng thi theo bảng số phòng phía trên cửa lớp (Phòng 1-15 ở khu A và phòng 16-26 ở khu B)


Số báo danh, phòng thi khối 10: Bấm vào đây

Số báo danh, phòng thi khối 11: Bấm vào đây

Số báo danh, phòng thi khối 12: Bấm vào đây