DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

0
2417
  • Đại hội phiên trù bị: 07h00′ Thứ 6, ngày 20/3/2020
  • Đại hội chính thức: 07h00′ Thứ 7, ngày 21/03/2020

Lưu ý: Đảng viên ngồi đúng vị trí số hiệu của mình trong Đại hội

Số hiệu  

Đảng viên

1 PHẠM THỊ THANH HÀ
2 NGUYỄN VIỆT HÙNG
3 TRẦN THỊ NGỌC HÒA
4 NGÔ NGỌC MINH CHÂU
5 LƯỜNG THỊ DUYẾN
6 NGUYỄN THẾ MẠNH
7 TRẦN NGỌC ANH
8 PHAN DANH TRUNG
9 NGÔ THỊ THANH NHÀN
10 NGUYỄN THANH XUÂN
11 NGUYỄN THỊ THU THỦY
12 PHẠM THỊ NGỌC THỦY
13 NGUYỄN CHUNG HÀ
14 KIỀU THỊ THANH HƯƠNG
15 TRẦN THỊ THÚY HÀ
16 HOÀNG TIẾN TRUNG
17 NGÔ THỊ HẢI HỒNG
18 LÊ THANH HẢI
19 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG
20 LÊ THỊ THU HÒA
21 PHAN THỊ THÁI HÒA
22 NGUYỄN THANH TUYỀN
23 VÕ THANH LONG
24 VŨ NHO HÒA
25 NGÔ HUỲNH THỤY NGỌC
26 ĐỖ THỊ THU TÂM
27 PHAN DANH HIẾU
28 VÕ THỊ MINH THÙY
29 CAO VĂN HỢI
30 ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG
31 NGÔ MINH TUẤN
32 TRƯƠNG THỊ HOÀNG NHUNG
33 TRẦN THANH TRÚC
34 LÊ VĂN DƯỠNG
35 LƯU ANH ĐỨC
36 TRẦN THỊ HẢI YẾN
37 LÊ THỊ HỢP
38 PHAN THỊ NGỌC TÚ
39 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
40 ĐOÀN NGỌC DUNG
41 CHU THỊ THANH HUẾ
42 PHẠM THỊ HÀ
43 NGUYỄN NGỌC QUÝ
44 VŨ THỊ HỒNG NHUNG
45 BÙI THANH THẢO
46 LƯƠNG THỊ SÂM
47 NGUYỄN VĂN TÒNG
48 PHẠM PHƯỢNG HIỀN
49 LÊ HOÀI VÂN THÀNH
50 ĐỖ THỊ THÚY NGẦN
51 NGUYỄN VĂN BẢY
52 LƯU THU TRANG
53 NGUYỄN HẢI ÂU
54 THÁI THỊ QUỲNH TRANG
55 LÊ THỊ LINH

 

Đề nghị Đảng viên tham dự Đại hội trù bị và chính thức thực hiện việc rửa tay, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, ngồi đúng vị trí số hiệu và mang theo thẻ Đảng viên

SƠ ĐỔ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI